Skove

Vi værner om skovene i Nyborg Kommune.

I Nyborg Kommune er der 154 hektar kommunalt ejet skov. Skovarealet er fordelt på 11 mindre skove.

Nyborg Byråd har vedtaget en Naturnær Forvaltningsplan for de kommunale skove gældende i perioden 2017 – 2026.

Planen tager hensyn til naturen og dyrelivet i skoven. Du finder planen nederst på siden sammen med kort over skovområderne. 

Der er blandt andet udlagt 30 hektar skov som urørt skov og biodiversitetsskov svarende til 20 procent af skovarealet. Urørt skov og biodiversitetsskov er områder, hvor skoven overlades til sig selv og hvor der ikke fældes træer og drænes. Hvor det er muligt, forsøger vi at forynge skovene ad naturlig vej, og vi anvender så vidt muligt naturlige danske træarter.

Mange gamle træer lader vi stå eller ligge på skovbunden til gavn for insekter, svampe og mikroorganismer. Af samme årsag er det ikke muligt at få sankekort til brænde. Det er dog muligt at få tilladelse til tynding i yngre bevoksninger efter skovpersonalets anvisning. 

Friluftsliv

I flere af skovene er der markerede vandreruter, og i Teglværksskoven er der i samarbejde med Nyborg Cykle Klub udlagt et mountainbikespor på cirka 2.4 km.

Områderne med urørt skov og biodiversitetsskov er samtidigt udlagt som stilleområder. Det vil sige områder, som så vidt muligt skal friholdes for aktiviteter.

Det er tilladt at færdes i de kommunale skove hele døgnet også udenfor veje- og stier.

Når du er på tur i skoven, er det vigtigt at tage hensyn til dyrelivet. Hunde skal holdes i snor bortset fra i Christianslund Skov, hvor det er tilladt at have hunden løs, såfremt hunden er under kontrol. Dette gælder dog ikke for strandområdet i perioden 1. april til 30. september.

For at undgå konflikter mellem flere aktiviteter, kræver arrangementer med deltagelse af flere end 25 personer kommunens tilladelse.

Du søger om tilladelse til arrangementer her

Har du spørgsmål vedrørende brænde? 

Kontakt Natur, hvis du har spørgsmål vedrørende brænde. Tlf. 6333 7940, e-mail: natursag@nyborg.dk 

Luft din hund uden snor

En hund skal føres i snor eller ledsages af en person, som har kontrol over hunden. I naturen skal hunden altid være i snor. Det siger hundeloven og naturbeskyttelsesloven.

En undtagelse er dog på strandbredder, hvor hunden kan løbe frit fra 1. oktober til 31. marts.

Nyborg Kommune har udlagt de kommunale skove Christianslund Skoven, Borgmesterskoven og Reizelskoven som hundeskove. Her kan du året rundt lufte din hund uden snor.

Hunden skal dog altid være under kontrol og må ikke være til gene for andre af skovens og strandens gæster.

Husk på, at løse hunde kan skræmme både dyr og mennesker og være til fare for trafikken. Hunden må ikke løbe ind på privat ejendom. Selv om hunden lovligt kan løbe frit, har ejeren stadig ansvaret for hundens opførsel.

Kontakt os

Har du spørgsmål til skovene?

Teknik- og Miljøafdelingen
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider