Havørred Fyn

Havørred Fyn er et fælles kommunalt miljø- og erhvervsfremmeprojekt med et reelt økonomisk afkast.

Ti fynske kommuner arbejder sammen om vandløbsforbedringer og udsætning af havørreder, som tilsammen har gjort Fyn til et af de bedste steder i Europa for sportsfiskere til at fange vore smukke havørreder.

Ved at fokusere på vores stedbundne ressourcer på Fyn, Langeland og Ærø er sigtet at løfte omsætningen i turisterhvervet.

Den forøgede aktivitet skal bygge på et bedre naturgrundlag for vand, fisk og fauna, som er til glæde for både øernes gæster, borgere og erhverv.

Havørred Fyns nøgletal:

  • Fyn og øerne modtager årligt mere end 64.000 overnatninger fra havørredfiskere
  • Havørred Fyn har genereret min. 28 lokale fuldtidsstillinger uden for projektet
  • Havørred Fyns aktiviteter skaber en lokal meromsætning på min. 38 mio. kr. årligt
  • Der er åbnet op for mere end 500 km vandløb på Fyn, hvor fiskene i dag kan gyde
  • Mere end 220 spærringer for den vandrende havørred er fjernet permanent
  • Der samarbejdes tæt med turistbureauer, liberalt erhverv samt frivillige borgere og brugere

Vidste du at en fynsk havørred, som fanges af en sportsfisker, har en samfundsøkonomisk værdi på ca. kr. 2.500,- pr. kilo?

Du kan læse mere om havørredfiskeri på Havørred Fyn´s officielle hjemmeside her