Gederne står for driften på Magelund Voldsted

På Magelund Voldsted samarbejder kommunen med en lokal kødproducent og hans geder om at pleje naturen. Det giver mere varieret natur, bedre kød og lavere udgifter til drift.

Smukt og uberørt ligger Magelund Voldsted mellem Ørbæk og Ryslinge og gemmer på middelalderhistorie og skøn, fredet natur. Området rummer særlig høj biodiversitet, fordi det har været uopdyrket i generationer. Siden juli måned er området blevet holdt nede af græssende geder.

"Det ville koste mange tusindvis af liter dieselolie at vedligeholde området, hvis ikke gederne gjorde det. De er et vigtigt, men usynligt bidrag til klimaet og naturen", siger Jan Toftgaard, der har forpagtningen af området.

Skrænterne er stejle og svære at komme til med maskiner, men hvis man lader stå til, springer området i skov. Det ønsker hverken kommunen, naturfolk eller Lykkesholm, som ejer området.

Derfor har kommunen, lodsejeren og Jan Toftegaard lavet en aftale, som alle parter har gavn af. Også naturfolk glæder sig over den.

Gederne er effektive og billige i drift

Kommunen har pligt til at pleje området, fordi det er fredet. Den pleje står Jan Toftegaard og hans geder for kvit og frit. Til gengæld får de god og naturlig føde og hjælper samtidig med at pleje arealerne. De spiser nemlig meget af det lyssiv, som ingen andre dyr gider at æde. Det er de nødt til, for de får kun tilskudsfoder i nødstilfælde. Derfor er de tvunget til at æde det, der nu engang er til rådighed i naturen.

"Der er masser af protein i græs og urter. Man skal bare bestille lidt mere for det", fortæller Jan Toftegaard, der fandt på at sætte geder ud på området, fordi det var svært at finde får.

"De er hårdføre og spiser gerne nye træer og tornede buske. På den måde sørger de for, at tjørnebuske og skov ikke overtager fuldstændig."

Jan Toftegaard har et hobbylandbrug i Svindinge. Her sælger han kvalitetskød fra kvæg og snart også geder, der har græsset på naturområder rundt omkring på Fyn. Samtidig med at dyrene får den gode og naturlige føde, hjælper de også med at skabe bedre forhold for urter, sommerfugle, insekter og andre spændende arter.

Jan Toftegaard har tidligere haft skotsk højlandskvæg gående ved Magelund Voldsted, men de store klovdyr risikerer at sidde fast i det sumpede moseområde i bunden af voldstedet. Gederne egner sig bedre, og de kræver mindre pleje end får, fortæller Jan Toftegaard.

Kontakt med dyrene

Når gederne hører mennesker, kommer de løbende i flok og holder sig nysgerrigt lidt på afstand i håb om at få en godbid.

Den kontakt der opstår mellem dyr og mennesker en af tankerne bag Jan Toftegaards naturpleje.

"Det er en kæmpe kvalitet at have kontakt med dyr. Det giver os mennesker en masse, og vi ved også at det hjælper mod stress."

Men Jan Toftegaards kæphest er først og fremmest at producere kød, der er mindre klimabelastende og har en bedre kvalitet end det kød, man kan købe i supermarkederne.

"Jeg sætter pris på at producere kvalitetskød og lave naturpleje på naturens præmisser", siger Jan Toftegaard.