Nyborg Kommune samarbejder med frivillige om pleje af unik natur

Kommunen og frivillige fra Danmarks Naturfredningsforening arbejder sammen om at pleje naturen på Kullerupbjerget. Hvert efterår samles frivillige på bakken for at slå hø og dermed skabe de bedste betingelser for sjældne plantearter.

Kommunen samarbejder med Danmarks Naturfredningsforening om at pleje det særlige naturområde Kullerupbjerget, som ligger 10 km vest for Nyborg.

Kommunen har indkøbt leer og presenninger, som de frivillige i DN bruger til at pleje det unikke naturområde, som er et af de mest værdifulde i Nyborg Kommune. Det er hjemsted for sjældne arter som pimpinelle køllesværmer, kornet stenbræk og hjertegræs.

Kullerup er omfattet af den såkaldte ”brandmandslov,” hvor man skal sikre de vigtigste naturområder først. Bjerget er en beskyttet naturtype - et såkaldt §3 Overdrev - og har brug for pleje for at opretholde sin plante- og dyrerigdom.

Projektet går i spænd med kommunens naturpolitik, hvor biodiversitet og fokus på et styrket samarbejde med borgere, foreninger og frivillige er er en essentiel del af visionerne.

Først i september mødes frivillige fra DN på Kullerupbjerget for at slå hø. Kommunen har også andre gode samarbejder med DN blandt andet omkring sommerfugleprojektet på Volden.

Det er muligt for andre foreninger at låne leer og presenninger til at pleje aftalte naturprojekter.