Insektvenlige beplantninger

I kommunens parker og grønne områder er der nogle steder lavet forsøg med beplantning af insektvenlige planter.

Kommunen står for at renholde og ukrudtsbekæmpe alle kørebaner på offentlige veje, samt alle offentlige stier og pladser. I forhold til veje og stier er det primære hensyn trafiksikkerhed og visse steder også hensyn til dræning.

Men rundt omkring i kommunen har det også været muligt at lave nogle tiltag på kommunens arealer, der tilgodeser biodiversiteten. På udvalgte steder, er der er lavet forsøg med at så en insektvenlig frøblanding, der både giver nektar til de voksne insekter, men også indeholder arter, som giver føde til for eksempel sommerfuglelarver. Nogle af områderne er ikke ret store, men er anlagt ud fra tankegangen, at selv små insektvenlige arealer kan virke som ”biodiversitets-øer”, men også for at inspirere de forbipasserende.

Så er du i nærheden af Almas Hus i Ørbæk, så gå en tur i haven og tag et kig på nabogrunden, hvor der ved sommertide gerne skulle være fyldt med sommerfugle og andre insekter. Det samme gør sig gældende i et lille areal i det nordøstlige hjørne af Bondemosen i Ullerslev, hvor der gennem flere år har vokset bi-blanding til glæde for insekter og forbipasserende.

Det absolut mindste område kan findes i Nyborg ved udgangen af Lille Svanedam til Birkhovedvej. Hele 20 kvadratmeter er arealet på – men til gengæld er det synligt for rigtigt mange mennesker. Et af de større områder findes ude i Strandparken og ind i Teglværksskoven. De to tilsåede arealer bindes sammen at et stykke biodiversitetsskov, så det udgør et større stykke sammenhængende natur. På de åbne arealer er der blevet lavet forsøg med forskellige beplantninger.

Kontakt os

Vil du vide mere om insektvenlige beplantninger?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider