Sommerfugleprojekt på Volden

Et unikt samarbejde har sikret muligheden for, at voldene i Nyborg bliver rigere på blomster, sommerfugle og andre dyr.

Voldene i Nyborg er ikke kun et imponerende historisk fæstningsværk, men de er også et landskab med stor variation i terrænet, hvor det veksler mellem sol og skygge, tørt og vådt og hvor der altid er adgang til vand i voldgraven. Variation giver flere forskellige levesteder for dyr og planter og er dermed god for biodiversiteten.

Derfor er Nyborg Kommune, Slots- og Kulturstyrelsen, Østfyns Museer og Danmarks Naturfredningsforening gået sammen i et unikt samarbejde og skabt et projekt, der skal gøre vilkårene for dyr og planter på Nyborgs Volde bedre og dermed øge biodiversiteten.

Sommerfugle har det ligesom de fleste mennesker: De er vilde med læ, varme, solskin og blomster. De kræver især to ting for at klare sig: Føde til de voksne sommerfugle og føde til larverne. De voksne sommerfugle lever næsten alle af nektar fra blomster (nektarplanter), mens larverne æder blade fra ganske bestemte planter (værtsplanter).

De fleste sommerfuglearter bruger ret ukritisk hvad der er af nektarplanter, hvor de kan komme til med deres snabler. Larverne er til gengæld meget kræsne, og mange arter bruger kun én eller nogle få plantearter som føde. Sommerfuglene kan kun yngle, hvis værtsplanterne er til stede, og det er stort set altid vilde, danske arter.

Sommerfugleprojektet dækker næsten en fjerdedel voldenes areal. Det er primært de syd- og sydvestvendte skråninger, der er en del af projektet. Det er fordi, de modtager mest sollys og dermed er de varmeste.

Projektets hovedindsats ligger på plejen af området. Projektområderne bliver stadig slået én gang om året, men på en anden måde: Planterne klippes ned til 10 centimeters højde af en maskine, der ikke knuser afklippet. Efter nogle dages tørring, hvor insekterne får tid til at flytte og planternes frø tid til at falde på jorden, samles høet ind. Det giver på sigt en mere næringsfattig jord til gavn for fremtidige planter og dyr.

Kontakt os

Vil du vide mere om sommerfugleprojektet på Volden?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider