Nyhed, tilføjet 07. juni 2024

Bedre vandmiljø og flere klokkefrøer: EU-millioner skal genoprette natur på tværs af Fyn

Med et budget på i alt 119 mio. kroner skal det fælles fynske biodiversitets-projekt LIFE Ring over de næste otte år skabe bedre levevilkår for sjældne arter på tværs af Fyn. På Østfyn skal nye vandhuller, større naturområder og trædesten især komme klokkefrøerne til gode.

Snart kan klokkefrøerne på Østfyn se frem til bedre levevilkår og forhåbentligt nye, nærtbeslægtede naboer.

Siden 2020 har de fynske kommuner, Ærø, Langeland og Naturstyrelsen nemlig arbejdet på at få skabt et fælles biodiversitetsprojekt, der skal styrke kommunernes naturkvalitet og hjælpe truede og sårbare dyr og planter. Og nu er finansieringen på plads ved hjælp af midler fra blandt andet EU.

- Naturen kender ikke til kommunegrænser og derfor er det helt fantastisk, at EU kan se det store potentiale i at støtte en fælles fynsk indsats for bedre og mere biodiversitet. Vi har allerede et meget tæt samarbejde på Fyn, og det er helt naturligt, at den fynske natur bliver en endnu større del af det samarbejde, udtaler borgmester Kenneth Muhs (V) og uddyber:

- Vi står med et banebrydende naturprojekt, som ikke kun vil komme naturen til gode, men som jeg også ser store perspektiver i for fynboerne og for fremtidens gæster på Fyn og Øerne. I de kommende måneder vil vi invitere mulige partnere og interesserede til at være en del af indsatsen, som jeg glæder mig til at følge.

Det er EUs ”Nature and Biodiversity”- pulje, der giver ca. 80 mio. kroner til indsatsen. Derudover bidrager Aage V. Jensen-fonden med 4 mio. kroner og de resterende 39 mio. kroner finansieres af kommunerne selv.   

I Nyborg Kommune prioriteres pengene målrettet til to projekter. Det handler om at forbedre vandmiljøet og de naturlige kystforhold for strandengene og Østerø Sø, og så skal klokkefrøerne ved Tårup Strand have en helt særlig indsats med flere vandhuller og større sammenhængende naturområder. Det regner man med vil femdoble bestanden af de truede frøer på sigt.

- EU's tilsagn er en kæmpe håndsrækning til det fællesfynske naturgenopretningsprojekt. Med tilsagnet i hånden betyder det, at vi allerede i efteråret kan sætte gang i den største sammenhængende indsats i Nyborg nogensinde for at beskytte truede dyrearter, og herudover får vi mulighed for at genskabe og bevare den unikke og fantastiske natur, vi har omkring Østerø Sø. Vi er i en tid, hvor vi kommer til at tage mere ansvar for, hvordan vi forvalter vores fælles natur; det handler om at beskytte den natur, vi har, men også om, at vi giver naturen friere rammer for at udvikle sig – egentlig til glæde for både biodiversiteten men jo også os, som bor her, forklarer formand for klima- og naturudvalget Per Jespersen (A).

Udover de konkrete naturprojekter, forpligter de fynske kommuner sig til at udarbejde en fælles biodiversitetsstrategi for hele Fyn. Den skal sikre, at vi arbejder bedre sammen på tværs af kommunegrænserne til gavn for naturen og de truede og sårbare arter på Fyn.

Læs mere

Du kan læse pressemeddelelsen EU sender stort millionbeløb til kæmpe fynsk naturgenopretningsprojekt her.