Nyhed, tilføjet 08. maj 2024

Brevstemmeafgivning i eget hjem og ændring af afstemningssted

Søndag 9. juni 2024 afholdes der Europa-Parlamentsvalg.

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive stemme i hjemmet onsdag 29. maj.

Blanket til anmodning herom kan rekvireres ved Borgerservice eller via kommunens hjemmeside. Den udfyldte blanket kan tidligst indgives fra søndag 12. maj og skal være bopælskommunen i hænde senest onsdag 29. maj kl. 8. 

Læs mere om brevstemmeafgivning i eget hjem her

Overførsel til andet afstemningssted på grund af handicap eller nedsat førlighed

Vælgere kan anmode om at blive flyttet til et andet afstemningssted, såfremt anmodningen er begrundet i vælgerens handicap eller nedsat førlighed.

Blanket til anmodning herom kan rekvireres ved Borgerservice eller via kommunens hjemmeside. Den udfyldte blanket kan tidligst indgives fra søndag 12. maj og skal være bopælskommunen i hænde fredag 31. maj kl. 12.

Læs mere om overførsel til andet afstemningssted her