Nyhed, tilføjet 04. jan. 2024

Ekspropriation til anlæg af ny dobbeltrettet cykelsti mellem Ørbæk og Ellested

Byrådet for Nyborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes projekt til anlæg af ny dobbeltrettet cykelsti mellem Ørbæk og Ellested.

Der blev afholdt åstedsforretning ved de berørte ejendomme den 12. oktober 2023. I forbindelse med åstedsforretningens afholdelse og i den efterfølgende høringsperiode er der fremkommet bemærkninger og ændringsforslag, der har givet anledning til ændringer af projektet. 

Der afholdes ny åstedsforretning ved nedennævnte ejendomme med henblik på gennemførelse af ekspropriation til erhvervelse af de nødvendige arealer og rettigheder. Åstedsforretningen afholdes i medfør af §§ 100 og 101 i vejloven (lbkg. nr. 421 af 25.04.2023 om offentlige veje m.v.).

Åstedsforretningen afholdes torsdag 8. februar 2024 som angivet nedenfor:

Kl. 9.00
Matr.nr. 1h, Ørbæk By, Ørbæk, beliggende Assensvej 37 5853 Ørbæk (lb.nr. 8)

Kl. 9:30
Matr.nr. 3g, Ørbæk By, Ørbæk, (lb.nr. 7)

Kl. 10.00
Matr.nr. 2a, Lindeskov By, Ellested, beliggende Assensvej 45 5853 Ørbæk (lb.nr.5)

Kl. 10.30
Matr.nr. 1e og 5i, Lindeskov By, Ellested, beliggende Lindeskovvej 3 5853 Ørbæk (lb.nr. 4)

Kl. 11.15
Matr.nr. 7a, Lindeskov By, Ellested, beliggende Lindeskovvej 2 5853 Ørbæk (lb.nr. 3)

Se projektbeskrivelse for 8. februar 2024 her

Under åstedsforretningen besigtiges de berørte ejendomme, og omfanget af den påtænkte ekspropriation påvises overfor ejere og brugere. Ejere, brugere og andre, der berøres af den planlagte ekspropriation, kan under åstedsforretningen eller inden for en frist på 4 uger efter åstedsforretningen fremsætte bemærkninger, indsigelser m.v. til projektet.

Dette opslag tjener til underretning for enhver, der har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. Ejere m.v. af ovennævnte ejendomme er indvarslet ved særskilt brev.

Arealfortegnelse, ekspropriationsplan, m.v. kan ses på Nyborg Kommunes hjemmeside og på adressen Torvet 1 5800 Nyborg i tidsrummet fra 4. januar 2024 til 8. februar 2024.

Arealfortegnelse 1

Arealfortegnelse 2

Arealfortegnelse 3

Arealfortegnelse 4

Arealfortegnelse 5

Arealfortegnelse 6

Arealfortegnelse 7

Arealfortegnelse 8

Arealfortegnelse 9

Arealfortegnelse 10

Ekspropriationsplan 1

Ekspropriationsplan 2

Ekspropriationsplan 3

Ekspropriationsplan 4

Uddrag af vejloven

Vejledning om ekspropriation

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Nyborg Kommune, Jeppe Bonde. E-mail jpbo@nyborg.dk, tlf. 2112 3875.