Nyhed, tilføjet 03. jan. 2023

Er du pårørende til et menneske med demens?

…og vil du være med til at styrke samarbejdet og tilbuddene i Nyborg Kommune?

Nyborg Kommune søger ægtefæller, samboende, sønner, døtre eller andre nærtstående til mennesker med demens, som kan fortælle os, hvordan det er at være pårørende i Nyborg Kommune.

Du skal kunne afsætte to timer til et fokusgruppeinterview i uge 6 eller 8.
Ring eller skriv til os på telefon 2137 6836 eller e-mail: sijr@nyborg.dk for at høre mere.

Bor du sammen med et menneske med demens, er det muligt at få aflastning, mens du deltager i interviewet.