Nyhed, tilføjet 22. maj 2024

Flere grønne områder skal blomstre og summe af sol og sommer

Græs og grønne områder i Nyborg Kommune skal give mere plads til varieret og levende natur. Derfor fortsætter Nyborg Kommune i år med at omlægge mindre benyttede græsarealer til naturlig natur. Det gør vi for at skabe mere og bedre biodiversitet, skrue ned for alt det naturen ikke har godt af samtidig med, at vi skaber flere spændende naturområder til leg, opdagelse og oplevelser.

Mere krible-krable, flere blomster og summen af sol og sommer.

Sådan skal flere af Nyborg Kommunes grønne arealer gerne opleves i løbet af foråret og sommeren.

Foråret er i fuld flor, og det er højsæson for græsslåning og pleje af kommunes mange grønne arealer. Efter at et forsøg sidste sommer viste gode resultater, har vi igen i år valgt at lægge flere grønne områder om til mere naturlig natur.

- Vores forsøg sidste år viste, at vi med en beskeden indsats ret hurtigt oplever, at sjældne planter og dyreliv spirer frem, og derfor fortsætter vi indsatsen i år, hvor vi har udvalgt nye områder til omlægning, siger Claus Johanson, Parkformand i Nyborg Kommune.
- Konkret betyder det, at vi indfører mere naturvenlig pleje og vedligehold af flere af vores arealer. Nogle steder lader vi fx gødningssækken og plæneklipperen stå i garagen indtil efteråret, når insekterne er gået i hi, blomsterne har smidt deres frø, og vi kan slå det høje græs slås igen for vinteren, siger Claus Johanson.

Henover foråret vil tilstødende områder nær fodboldbaner, parker og enkelte grønne områder langsomt ændre udseende. Nyborg Kommune indstiller den ugentlige græsslåning og halverer brugen af gødning på udvalgte områder. Men det betyder ikke, at områderne overlades til at pleje sig selv og vild og utæmmet natur. På større naturarealer vil kanter fortsat blive klippet, afklip bliver fjernet og der bliver lavet spor i græsset. Stier bliver holdt rene, hvor det er muligt, så det stadig er muligt at færdes der.

- Ved at omlægge flere af vores grønne arealer, kan vi sørge for, at der kommer flere planter og dermed nye levesteder og fødekilder til insekter og andre smådyr, siger Karen Kirk biodiversitetsformidler Nyborg Kommune.
- Desuden rummer mere naturlig natur fantastiske muligheder for, at vi kan invitere naturen tættere på byen, og der hvor vi bor og skabe ny spændende natur med mulighed for at gå på opdagelse, lege og gemme sig, siger Karen Kirk.

Kortet ovenover viser de steder, hvor vi planlægger at lægge grønne områder om til naturlig natur løbet af 2024. 

Dialog og nye aktiviteter

Omlægning til vildere natur sker ikke hen over natten. For hvert område har Nyborg Kommune en forudgåede dialog med naboer, klubber, foreninger med flere.

- Vi har stor forståelse for, hvis den nye naturpleje skaber spørgsmål og overvejelser om, hvordan vores fælles arealer og nærområder kommer til at se ud eller kan bruges hen over sommeren. Derfor har vi allerede været i dialog med brugere og naboer, hvor de nye planer er blevet præsenteret, og hvor vi har drøftet ønsker til, hvordan områderne kan bruges, når græsset står højt, siger Karen Kirk Østergård.
- Det er vigtigt for os at finde fælles løsninger, så de nye naturområder fortsat kan bruges til fællesarrangementer og være med til at skabe flere spændende naturområder til leg, opdagelse og oplevelser, eller hvad der er ønske om lokalt, siger Karen Kirk Østergård.

Mere biodiversitet og et grønnere Nyborg er en del af Nyborg Kommunes Klimaplan 2022 samt 'Handleplan for Biodiversitet'. Biodiversiteten er generelt presset, da vi i gennem mange år har været dygtige til at udnytte vores arealer så godt, at de hovedsageligt bruges til bebyggelse, erhverv eller landbrug. Formålet med omlægningerne er derfor at give naturen en hjælpende hånd og lade urter og græsset gro længere og skabe fødekilder og flere levesteder til insekter og andre smådyr. På den måde kan vi danne grønne korridorer, hvor smådyr får mulighed for at sprede sig fra et naturområde til et andet, og vi får spredt flere (og sjældne) arter over større områder, hvilket gør dem mere modstandsdygtige, når det gælder uddøen/udryddelse.

Du kan læse handleplanen for biodiversitet her

For yderligere oplysninger, kontakt

Har du spørgsmål til omlægningerne eller natur generelt, er du velkommen til at kontakte os på e-mail: teknikmiljoeogerhverv@nyborg.dk 

Vidste du...

Fakta

Mere end 47.000 m2 jord ( knap 5 ha) er taget ud af konventionel pleje; heraf tidligere fodbold baner samt mindre sidearealer omkring fodboldtræningsbaner ved:

  • Aunslev IF - Ørbæk Boldklub - NIF
  • Ellinge Sportsplads og Hjulby Sportsplads
  • Arealer omkring boldbanen v/Skovparksskolen og Sønderskole

Derudover områder omkring

  • Cirkuspladsen, Strandparken og for enden af Degnelykken

I 2024 planlægges omlægning af yderligere 7-10 ha.; heraf større arealer

  • v/Bondemosen, Ullerslev
  • udvalgte græsområder v/ Grønnehave

Alle 12 fodbold kampbaner plejes og vedligeholdes som sædvanlig med hensyn til gødning, vanding, slåning med videre.

Grønspætter og egern i Teglværksskoven

Det er ikke nyt, at Nyborg Kommune ønsker at give mere plads til dyr og planter. Forsøg med at omlægge til mere naturlig natur startede for 5-6 år siden. Men også i vores skove arbejder vi hver sæson for, at skabe de bedste betingelser for dyr og planter. I Teglværksskoven har vi i flere år undladt at rense skovbunden og for eksempel ladet væltede træer ligge og rådne og skabe levende biotoper, eller levesteder og fouragerings-muligheder, der betyder, at vi nu oplever, at nye dyrearter er kommet til og har bosat sig i skoven.

I øjeblikket kan du høre det karakteristiske kald fra grønspætten, som søger sin føde i bunden, eller se egern springe mellem bøgetoppene i Teglværksskoven.

- Vi har aldrig haft så mange grønspætter i skoven, og vi ser fremgang i antallet af sorte egern i skoven år for år, fortæller Claus Johanson, parkformand i Nyborg Kommune.