Nyhed, tilføjet 21. mar. 2023

Første spadestik for Nyborg Sundhedshus

Tirsdag blev første spadestik taget til det største anlægsprojekt i Nyborg Kommune i mange år.

Borgmester Kenneth Muhs og fungerende formand for Region Syddanmark Bo Libergren

Med et præcist spadestik blev det tirsdag markeret, at byggeriet af det nye Sundhedshus på hjørnet af Storebæltsvej/Holmens Boulevard træder ind i næste fase.  

Omkring 50 trodsede støvregn og tåge og mødte op, da borgmester Kenneth Muhs med stor glæde bød velkommen klokken 13.00.

- Det nye Sundhedshus bliver et moderne og specialiseret byggeri, der er kommet til gennem et stærkt samarbejde mellem kommune, region og flere andre aktører - herunder inddragelse af patientforeninger og private lægepraksisser, speciallæge, tandklinik og mange, mange flere. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige et stort tak for det samarbejde, fortalte borgmesteren blandt andet.

Herefter markerede fungerende formand for Region Syddanmark Bo Libergren begivenheden med en tale, inden første spadestik på den kommende byggeplads kunne tages.

- Vi har i Region Syddanmark en vision om at bygge fremtidens sundhedsvæsen, hvilket Nyborgs kommende Sundhedshus er et godt eksempel på. Vi er ambitiøse og kan løse opgaverne i fællesskab. Der har været en stærk motivation for at få samarbejdet til at lykkedes, og jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde, understregede Bo Libergren.

Udover byggeriets parter var repræsentanter fra Nyborg Byråd, Region Syddanmark, Seniorrådet, Ældre Sagen, Handicaprådet og de kommende sundhedsaktører i Sundhedshuset mødt op for at overvære første spadestik til det største anlægsprojekt i Nyborg Kommune i mange år.

Informationsplanche

Der er også sat et stort skilt op ved byggepladsen, hvor der er mulighed for at læse mere om byggeriet og det kommende Sundhedshus.

Du kan se planchen i fuld størrelse her, eller ved byggepladsen på hjørnet af Storebæltsvej/Holmens Boulevard i Nyborg.

Dagens arrangementet sluttede med en kort tale ved Claus Minds, projektchef ved C.C. Contractor, som er bygherre på projektet. 

Byggeriet forventes at stå færdigt i oktober 2024.

For yderligere oplysninger, kontakt

Dina Riggelsen, konsulent. Tlf. 2369 7891, e-mail: diri@nyborg.dk

Søren T. Lassen, presse. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk

Foto: Nyborg Kommune

Sundhedshusets første spadestik 21. marts

16 Billeder

Borgmester Kenneth Muhs og fungerende formand for Region Syddanmark Bo Libergren