Nyhed, tilføjet 21. mar. 2024

Fyn går sammen om fundraising 18. april 2024

Gode projekter kræver viden og forberedelse. Og har man brug for ekstern finansiering for at få projektet til at lykkes, kan det være en jungle at finde ud af, hvem man kan søge til hvad, hvor man skal lede efter et overblik og så videre.

Det vil de fynske kommuner gerne hjælpe foreningerne med. Torsdag 18. april slår vi derfor dørene op til Fundraisingdag Fyn 2024 i Idrætscenter Midtfyn.

En dag, hvor deltagerne kan møde fonde, fundraisingvirksomheder, de fynske kommuner mm.

Der vil være oplæg og stande og mulighed for at dyrke sit netværk med andre frivillige aktører.

Ved at vi går flere sammen og holder et arrangement for hele Fyn, er det muligt at få flere fonde til at deltage. På den måde kan vi sammensætte et virkelig spændende program for de fynske frivillige foreninger, lokalråd, borgergrupper osv. Det får vi meget mere ud af end at forsøge at sammensætte noget hver kommune for sig.

Hanne Bille, landdistriktskoordinator i Nordfyns Kommune

Fundraisingdag Fyn blev afholdt første gang i 2022. Her var arrangementet fuldt booket, og det var arrangørenes fornemmelse, at deltagerne fik rigtig meget ny viden og inspiration med hjem.

I år finder fundraisingdagen sted i Idrætscenter Midtfyn i Ringe torsdag 18. april 2024 kl. 16.00-20.45.

Arrangementet afholdes i samarbejde med de to lokale aktionsgrupper, LAG MANK og LAG SØM.

Det er gratis at deltage, men da der er begrænsning på antallet af deltagere, kræver det tilmelding. Alle fynske foreninger er velkomne til at deltage.

Tilmeld dig og din forening her

Vil du vide mere om Fundraisingdag Fyn, kan du kontakte

Julie Hartung, Faaborg-Midtfyn Kommune. Tlf. 7253 1758.

Hanne Bille, Nordfyns Kommune. Tlf. 2159 8903.