Nyhed, tilføjet 25. juni 2024

Godt 80 mio. kroner skal omprioriteres i næste års budget

Når budgettet for 2025 skal lægges, så skal politikerne omprioritere 83,6 mio. kroner, oplyser Nyborg Kommunes direktion. Det skyldes blandt andet behovet for flere ressourcer til socialområdet samt stigende udgifter til ældre og sundhed.

Frem mod 2050 forventes en fordobling i antallet af ældre over 80 år i Nyborg Kommune. Dermed er der flere, der skal have fx hjemmehjælp, og den udvikling presser økonomien – både lokalt og nationalt.

Derudover har Byrådet i marts vedtaget en udviklingsplan for socialområdet med en lang række tiltag, der skal give borgerne en mere anerkendende og sammenhængende indsats af høj kvalitet. Den plan skal der nu findes finansiering for.

Derfor peger direktionen i Nyborg nu på et behov for at omprioritere 83,6 mio. kroner i næste års budget. En opgave, der gives videre til politikerne frem mod efterårets budgetforhandlinger.

- Det er en situation, som mange kommuner står i, og i Nyborg slipper vi desværre heller ikke for at skulle have samtalen om, hvordan vi passer bedre på økonomien både på kort og lang sigt. Det er nødvendigt at prioritere pengene anderledes, fordi der er nogle områder i kommunen, hvor udgifterne stiger markant - og indtægterne følger ikke med, forklarer kommunaldirektør Tim Jeppesen.

Behovet for omprioriteringer er derfor også et resultat af, at økonomiaftalen mellem Staten og Kommunernes Landsforening der, selvom den er gunstig, ikke indeholder fuld kompensation for stigningen i driftsudgifter.

Politisk prioritering

Byrådet blev tirsdag orienteret om regnestykket og efter sommerferien vil administrationen lægge et konkret sparekatalog frem. Her peges der på områder, hvor pengene kan omprioriteres, så budgettet for hele kommunen kommer i balance.

- Det er en stor opgave, og sparekataloget kommer til at berøre alle områder. Men noget af det, vi kigger og regner på er de områder, hvor serviceudgifterne er højere i Nyborg end i andre kommuner. På en række områder er driftsudgifterne et godt stykke over landsgennemsnittet, og det skal vi have drøftet, om vi kan fortsætte med, siger Tim Jeppesen og uddyber:

- Faktum er bare, at der er nogle områder, der kræver ekstra ressourcer, og når der skal bruges flere penge ét sted, skal der bruges færre et andet. Det er den svære opgave, vi står overfor og som vi kommer med et forslag til efter sommerferien. Herefter er det politikernes opgave at prioritere i budgettet for 2025.

Fakta

  • Den demografiske udvikling Nyborg Kommune betyder, at der i 2025 er behov for omprioriteringer i driftsudgifterne for 83,6 mio. kr. - det svarer til godt 3 % af det samlede budget.

  • De største poster er på hhv. Social og Familie med 57,4 mio. kr. (Udviklingsplanen) og Ældreområdet med 12,5 mio. kr.

  • I 2024 var serviceudgifterne 1.743 mio. kroner. Det var 5,5 % (svarende til 95 mio. kroner) over landsgennemsnittet. I 2025 bliver de samlede serviceudgifter 1.831 mio. kr. hvilket er et historisk højt niveau. Dermed stiger servicerammen fra 2024 til 2025 også med 89 mio. kroner. 

  • Administrationen fremlægger efter sommerferien deres forslag til en omprioritering af midler til bl.a. velfærden på socialområdet, ældreområdet og sundhedsområdet. Derefter skal politikerne i efterårets budgetforhandlinger beslutte de økonomiske rammer for kommunen i 2025.

  • 15. august afholdes der budget-temadag for Byrådet, 19. august bliver administrationens budgetforslag sendt i høring, 10. september er der frist for indsendelse af høringssvar og 8. oktober forventes budget 2025 endeligt vedtaget.

Du kan se orienteringen til Byrådet 25. juni her