Nyhed, tilføjet 21. nov. 2023

Høringsudkast til Fremtidens Ældreliv – Nyborg Kommunes Ældrepolitik

Byrådet har 14. november 2023 sendt høringsudkast til Fremtidens Ældreliv - Nyborg Kommunes Ældrepolitik i høring.

Høringsudkastet beskriver de overordnede principper, der er retningsgivende for kommunens aktiviteter på ældreområdet, herunder vision, værdier og politiske pejlemærker.

Bemærkninger, input og kommentar til høringsudkastet kan indsendes som høringssvar i perioden 14. november – 14. december 2023.

Du kan læse høringsudkastet og indsende dit høringssvar her