Nyhed, tilføjet 09. okt. 2023

Idrætslivet i Nyborg Kommune siger nej tak til røg, snus og nikotinprodukter

Her er vi fælles om et røg- og nikotinfrit idrætsliv. Det er overskriften på den tobakspolitik, som fremover skal sikre sunde rammer om idrætsdeltagelsen i Nyborg Kommune.

Idrætslivet i Nyborg Kommune er gået sammen om at skabe sunde rammer for børn og unge, så de kan gå til idrætsaktiviteter uden at blive mødt af røg, snus eller andre nikotinprodukter.

Nyborg Kommune, DGI, Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Ørbæk Midtpunkt og Ullerslev Kultur- og Idrætscenter samt flere lokale foreninger står bag tobakspolitikerne.

Formanden for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Jan Reimer Christiansen, glæder sig over det nye tiltag:

- Vores børn og unge skal kunne dyrke idræt uden at møde røg og snus. Derfor har vi set frem til at lancere de nye tobakspolitiker, hvor idrætslivet står sammen og i fællesskab siger nej tak til røg- og nikotinprodukter.

Halbestyrerne fra hver af de tre idrætsanlæg bakker alle op om indsatsen. Alle foreninger i og omkring de tre anlæg, har været inviteret med til at løfte indsatsen og tage medansvar for dagsordenen, da man har ønsket at samarbejde, og ikke bare skabe forbud.

Fra uge 41 vil en digital kampagne sætte fokus på at Nyborg Kommunes tre største idrætsanlæg er røg-, snus- og nikotinfrie. Det gælder altså Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Ørbæk Midtpunkt og Ullerslev Kultur- og Idrætscenter. I kampagnevideoen bakker foreningerne op om det fælles budskab: ”Her er vi fælles om et røg- og nikotinfrit idrætsliv.”

På hvert af de tre idrætsanlæg er der tilbud om en workshop, ”Snus på Sidelinjen”, hvor foreningernes unge medlemmer og trænere vil blive inviteret, så de kan få en indsigt i brug af snus, og den afsmittende effekt man ved, røg og snus kan have på børn og unge. Håbet er, at kampagnen kan være med til at få flere til at støtte op om indsatsen, så idræts- og foreningslivet bliver et endnu sundere miljø med gode rollemodeller.

For yderligere oplysninger, kontakt

Maiken Møller Balslev, projektleder, DGI Tobaksfrit Idrætsliv,. E-mail: maiken.balslev@dgi.dk, tlf. 2478 3109.

Thomas Møller Hvidberg, sundhedskonsulent, Sundhed og Forebyggelse Nyborg Kommune. E-mail: thsh@nyborg.dk, tlf. 5159 9166.