Nyhed, tilføjet 07. dec. 2023

Kender du en kunstnørd?

Et nyt kunstråd i Nyborg Kommune skal hjælpe den nye kunststrategi på vej, fremme kunsten i det offentlige rum og bidrage til alsidig og kunstnerisk udvikling.

Nyborg Byråd vedtog tidligere på året, at der skal oprettes et kunstråd i Nyborg Kommune.

Kunstrådet skal rådgive Kultur- og Fritidsudvalget omkring kunstneriske udsmykninger og kunstneriske projekter samt placering og renovering af allerede indkøbt kunst. Derudover får rådet mulighed for at indkøbe og give tilskud til skulpturer og anden kunst placeret i det offentlige rum.

Nu er forarbejdet på plads, og de enkelte medlemmer til kunstrådet skal findes. Her har vi brug for borgernes hjælp – vi vil gerne have opstøvet de mest kompetente og dygtige fagnørder inden for billedkunst og arkitektur og invitere dem til at være med.

Kender du den rette – så prik gerne til dem og bed dem sende et CV eller foreslå dem selv på e-mail til Tue Fabricius: tff@nyborg.dk senest 3. januar 2024.

Medlemmer i Nyborg Kunstråd

Vi skal udover de politisk udpegede medlemmer bruge:

  • 1 repræsentant fra det professionelt arbejdende kunstmiljø, med fast tilknytning i form af bolig eller lignende og aktivt kunstnerisk virke i Nyborg Kommune.
  • 1 arkitektfaglig repræsentant fra lokal arkitektvirksomhed i Nyborg Kommune. Skal have faglighed indenfor byrum og arkitektonisk perspektiv.
  • 1 medlem indenfor den uorganiserede kunst. Dette medlem skal kompetencemæssigt repræsentere ukontrolleret og ukurateret kunst.

Kunstrådet udpeges i januar, og rådsperioden løber sammen med byrådsperioderne - så i første omgang til udgangen af 2025.