Nyhed, tilføjet 15. dec. 2022

Klimaplan sætter grøn retning for Nyborg

Med bred politisk opbakning blev Nyborg Kommunes Klimaplan 2022 tirsdag 13. december vedtaget af byrådet. Klimaplanen er skabt i dialog med virksomheder og borgere i kommunen, og bygger på en solid viden om, hvor drivhusgasserne kommer fra, og hvad der skal til for at hele kommunen bliver klimaneutral i 2040.

Nyborg Kommune er nu klar med en ambitiøs klimaplan, der skal sikre, at udledningen af drivhusgasser reduceres med 70 % i 2030, og at hele kommunen bliver klimaneutral i 2040.

Planen bygger på analyser af hvor drivhusgasserne kommer fra, og rummer 38 handlinger som skal reducere udledningerne fra energisektoren, transporten og landbrug og arealanvendelse. Samtidig sætter planen også mål om at gøre Nyborg Kommune klimarobust og anviser, hvordan vi tilpasser os de klimaforandringer, vi ved kommer, og som allerede viser sig i disse år.

Klimaplanen er blevet til i dialog med relevante aktører fra både erhvervsliv og borgere. Det glæder borgmester Kenneth Muhs, som understreger at klimaplanen blev vedtaget med bred politisk opbakning.

- Klimaforandringerne er en af vor tids største udfordringer, og vi har sat nogle ambitiøse mål i Nyborg Kommune. Derfor er det positivt, at klimaplanen har bred politisk opbakning og er skabt i dialog med erhvervsliv, borgere og vores forsyningsselskab. Klimaplanen sætter både retningen for vores grønne omstilling i Nyborg, og hvordan vi med rettidig omhu forbereder os på de klimaforandringer, der kommer i fremtiden, siger Kenneth Muhs.

Et borgermøde resulterede i 150 konkrete forslag til handlinger, hvor mange er medtaget i den færdige klimaplan. Netop samarbejdet med borgere og virksomheder er vigtigt, hvis vi skal nå målene, forklarer formand for Klima- og Naturudvalget Per C. Jespersen.

- Nyborg Kommune, som virksomhed, står kun for ca. 2 % af drivhusgasserne fra kommunen som geografisk område. Derfor er det helt afgørende, at vi har et tæt samspil med borgerne og virksomhederne. Jeg tror, vi alle kan se nødvendigheden af den grønne omstilling – og mange oplever det allerede i dag – både som krav fra kunderne, men helt aktuelt også de høje energipriser som presser både private og virksomheder. Vi vil gerne invitere alle, både borgere og erhvervslivet, til at tage del i og gå positivt ind i den nødvendige grønne omstilling, og vi vil arbejde på at kommunen går foran med det gode eksempel.

Uofficiel danmarksrekord

Særligt samarbejdet med både Nyborg Forsyning (NFS) og Fortum A/S har været en central del i udarbejdelsen af Nyborg Kommunes klimaplan. 96 % af fjernvarmen i Nyborg kommer fra overskudsvarme fra vores virksomheder. Og det er uofficiel danmarksrekord, fortæller Mogens Michael Møller, der er fagchef for bæredygtighed i Nyborg Kommune.

- Det er eksemplarisk, at vi kan udnytte så meget af overskudsvarmen fra vores virksomheder til at lave fjernvarme i Nyborg. Derfor er kommunens nye varmeplan, som netop er vedtaget i byrådet, også en vigtig del af klimaplanen. I den kommende tid udbygger vi sammen med NFS fjernvarmen til nye områder i kommunen, uden at der udledes mere CO2. Og i de lokalområder, som ikke kan få fjernvarme fra NFS, vil vi hjælpe med at undersøge alternative løsninger, hvor det er muligt, siger Mogens Michael Møller.

80 % af den overskudsvarme, der bliver til fjernvarme i Nyborg, kommer fra virksomheden Fortum. Samtidig står virksomheden for 38% af udledningen af klimagasser i kommunen, og derfor er samarbejdet mellem Nyborg Kommune og Fortum afgørende for at nå i mål med klimaplanen. Det samarbejde ser Direktør i Fortum Jens Peter Rasmussen, positivt på og fastslår, at virksomheden og kommunen har samme mål.

- At levere overskudsvarmen fra vores destruktion af farligt affald er en vigtig del af Fortums DNA. Det gør både vores forretning mere bæredygtig og mere lønsom. Desværre er affaldet for langt den største del af fossil oprindelse, og bliver til CO2 når vi brænder det af. Det kan vi ikke ændre på, men i stedet ønsker vi at fange CO2 fra skorstenen og bruge den til andre formål – for eksempel til at lave plast. Det vil være et vigtigt bidrag til kommunens klimamål, og samtidig passer det ind i vores ønske om en mere cirkulær verden, hvor ressourcerne bliver brugt igen og igen, understreger Jens Peter Rasmussen.

Grøn Landsby og motorvejshastighed

Hver tredje i Nyborg Kommune bor i landsbyerne og på landet, og derfor har klimaplanen også stor opmærksomhed på at hjælpe dem – blandt andet med selvstændige varmesystemer og andre igangværende projekter. Under overskriften ”Grøn Landsby” har kommunen allerede en tæt dialog med landsbyerne om, hvordan de kan blive frontløbere i den grønne omstilling i stedet for – som mange måske forventer - at halte efter.

Derudover sætter klimaplanen tal på konkrete handlinger som nedsættelse af hastigheden på motorvejen, omlægning af organiske lavbundsjorde, og bæredygtige valg i dagligdagen.

Du kan læse hele Nyborg Kommunes klimaplan her

For yderligere information, kontakt

Søren T. Lassen, journalist. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk 

Per C. Jespersen, formand for Klima- og Naturudvalget. Tlf: 4038 8238, e-mail: pje@nyborg.dk

Mogens Michael Møller, fagchef for bæredygtighed i Nyborg Kommune. Tlf: 2945 3248.