Nyhed, tilføjet 05. dec. 2023

Ny analyse afdækker kritisable forhold på socialområdet - handlingsplan sat i gang

En analyse iværksat af byrådet viser, at der er flere kritisable forhold på det samlede social- og familieområde i Nyborg Kommune. Vi har derfor igangsat en handlingsplan, der skal rette op på problemerne, ligesom der allerede er draget flere konsekvenser.

En ny analyse udarbejdet af BDO Danmark viser, at der desværre er flere kritisable forhold på det samlede social- og familieområde i Nyborg Kommune.

Det gælder blandt andet mangelfuld og langsommelig sagsbehandling, manglende opfølgning og handling på underretninger, elementer af forråelsesadfærd og utilstrækkelig ledelse.

Analysen blev iværksat på opfordring fra Økonomiudvalget i januar 2023, da man ønskede en dybdegående analyse af det samlede social- og familieområde i kommunen.

Direktør for Social og Familie i Nyborg Kommune Lone Grangaard Lorenzen fortæller, at kommunen tager resultaterne fra rapporten meget alvorligt.

- Som borger, pårørende, barn eller familie i Nyborg Kommune skal man kunne have tillid til, at man får en grundig, kompetent og empatisk sagsbehandling af kommunen. Den tillid har vi på en række punkter ikke kunne leve op til, og det vil jeg gerne beklage. Sådan skal det ikke være, og derfor vil jeg også gerne gøre det helt klart, at vi tager analysens resultater meget alvorligt og også handler derefter.

Handlingsplan sat i værk

På baggrund af analysens resultater har Nyborg Kommune besluttet at udarbejde handlingsplan, der skal rette op på de kritisable forhold.

Handleplanen skal blandt andet sikre:

  • At ledere og medarbejdere har de rette kompetencer til at behandle borgernes sager
  • At kommunens tilbud samles, så de får en højere kvalitet og er lettere at navigere i for borgerne
  • At der bliver taget et definitivt opgør med den nogle steder forråede kultur på området

Derudover har Nyborg Kommune allerede omorganiseret, og har nu en helt ny ledelse på social- og familieområdet. Samtidig er der indført nogle helt klare retningslinjer for, hvordan underretninger skal håndteres. Kommunen har også løbende handlet i de sager, hvor sagsbehandlingen ikke har været i orden.

- De forhold, som analysen beskriver, er ganske enkelt uacceptable, og derfor har vi også handlet hurtigt og resolut på det, vi har kunne ændre på helt kort sigt. Næste skridt er at løse de strukturelle udfordringer, vi har på området. Derfor kommer vi til at arbejde hurtigt og benhårdt på at få lavet en handleplan, der kan sikre, at vores indsats fremadrettet bliver kendetegnet af høj faglig kvalitet, et godt arbejdsmiljø og en tæt dialog med borgerne, siger Lone Grangaard Lorenzen.

Arbejdet med at udarbejde en handleplan er allerede igangsat og vil løbe over de næste måneder.

Læs mere

Se rapport fra BDO Danmark her

For yderligere oplysninger, kontakt

Søren Tideman Lassen, kommunikation og presse. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk