Nyhed, tilføjet 23. dec. 2021

Ny leder af Børnehuset Klatretræet i Herrested

Louise Pihl Kousgaard Andersen er pr. 1. februar 2022 ansat som leder af Klatretræet i Herrested, Nyborg Kommune.

Louise har siden 1. marts 2020 arbejdet som dagplejepædagog i dagplejen i Assens Kommune. Her har Louise blandt andet haft det primære ansvar for dagplejens tværfaglig samarbejde med sundhedsplejen, børneterapeuter, socialrådgivere og specialrådgivningen i Odense.

Pædagoguddannelsen er gennemført ved CVU Fyn – Fyns Pædagogseminarium og afsluttet i juni 2004. Louise har arbejdet som pædagog i flere forskellige børnehuse i Odense Kommune, og var i 2008 med til at starte en ny institution Børnehuset Galaksen, en vuggestue til 40 børn, og fungerede bl.a. i en årrække som vejleder for pædagogstuderende fra UCL. Louise stoppede i Galaksen i marts 2020 da hun blev ansat i Assens Kommune. Et Diplom Modul i Social Inklusion fra UCL er gennemført i juni 2013, og et ICDP kursus ”Robusthed gennem relationskompetence” i november 2018. En motorikvejlederuddannelsen hos Vends Motorik- og naturskole blev afsluttet i 2020.

Louise har et stort ønske om som leder, i et professionelt fællesskab, at kunne sætte fokus på det gode børneliv, fokus på børns grundmotorik, for at give alle børn de bedste betingelser for at udvikle sig motorisk, sprogligt, socialt og emotionelt. Samt et fokus på at være en del af et børnehus i trivsel og med et sundt arbejdsmiljø.

Louise er 43 år, bor i Broby sammen med sin mand Brian og søn Frederik på 11 år. Fritiden bliver i høj grad brugt sammen med familie og venner og ture ud i naturen for at koble af. Men der bliver også tid til at læse en god krimi, se en spændende film, nyde en koncert eller et stand-up show.

For yderligere oplysninger, kontakt

Torben Birk Rosbach, børnechef. Tlf. 6333 7122/4043 7460, e-mail: tor@nyborg.dk