Nyhed, tilføjet 08. maj 2023

Nyborg Bibliotek åbner nye publikumslokaler 12. maj kl. 14

Kom og vær med til at fejre indvielsen af de nye publikumslokaler på Nyborg Bibliotek, når formand for Kultur- og fritidsudvalget Sonja Marie Jensen klipper den røde snor og siger velkommen i de nye bibliotekslokaler.

Nyborg Bibliotek er en fredet arkitektonisk perle bygget i 1939 og beskrives som en pioner inden for dansk modernisme. Det er tegnet af arkitekterne Flemming Lassen og Erik Møller og med originalt specialtegnet interiør af Hans J. Wegner. Bygningen er unik for sin tid og byder, med sine to udbredte arme og store vinduer, borgerne velkommen i øjenhøjde.

Folkebibliotekets opgave har ændret sig siden 1939, og det har derfor krævet en gentænkning af rumfordelingen, for at kunne løfte de opgaver et moderne folkebibliotek anno 2023 skal kunne. Efter en brugertilfredshedsundersøgelse samt input fra biblioteksråd, brugere og medarbejdere var det tydeligt, at der blev efterspurgt mere rum til både fordybelse, fællesskab og væren.

I efteråret 2022 flyttede personalet derfor sin kontorafdeling ud af biblioteket og over i et kontorfællesskab med Østfyns Museer på Tinghuset, for at frigøre den tidligere kontorfløj til nye publikumsarealer.

Det her hus er borgernes. Derfor giver det også rigtig god mening, at kontorerne viger pladsen for at skabe ekstra rum til de behov, der efterspørges. Vi skal hele tiden være i bevægelse og være opmærksomme på den ændrede brugeradfærd og udvikling af de opgaver, vi som folkebibliotek skal løse. Så selvom det jo ikke er alverdens kvadratmeter, så giver det faktisk netop mulighed for både fordybelse, fællesskab og væren.

Winnie Foldager Glad, biblioteksleder

Bibliotekets hovedfløj fremstår med karaktergivende træpaneler i lakeret ahorn, mens fløjen med de nye publikumslokaler står i mere anonym karakter. Derfor har det i processen også været en væsentlig drøftelse hvorledes de tidligere personalerum visuelt skulle bindes sammen med bibliotekets øvrige rum og udtryk. Der er i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Vaag Arkitekter og Nyborg Kommune arbejdet hårdt på at farve- og møbelvalg er gjort i respekt for de oprindelige tanker.

- Jeg har meget ofte en samtale med mig selv om, hvorvidt det er hensynet til denne smukke fredede bygning eller hensynet til det inspirerende bibliotekstilbud anno 2023, der skal veje tungest. Og med indvielsen af de nye publikumslokaler, synes jeg faktisk, at vi formår at lægge den diskussion ned, for nu kan vi i højere grad omfavne begge dele. Det er klart, at alle rum fortsat skal kunne være fleksible, da vores opgave favner bredt. Et rum kan i løbet af en dag både være et sted for fordybelse, kulturel aktivitet, udlån og undervisning. Og det kræver en del af vores rum, som på kort tid skal kunne transformeres. Det kan vi bedre løfte nu. Nu er næste drøm at skabe nogle mere inspirerende rammer i børnebiblioteket, som også er blevet efterspurgt. Der er jo godt at have noget at sigte efter, siger biblioteksleder Winnie Foldager Glad og smiler.

Nyborg Bibliotek holder lukket torsdag 11. maj, for at rokere rundt og gøre klar, da samtlige bøger på biblioteket får nye pladser. Biblioteket åbner igen fredag 12. maj kl. 14, hvor alle er inviteret og velkomne til indvielsesfesten.