Nyhed, tilføjet 16. apr. 2024

Nyborg Kommune lancerer lokal partnerskabsmodel for 'Røgfri Fremtid SAMMEN'

Vi inviterer alle lokale erhvervsdrivende, uddannelsesinstitutioner, foreninger og organisationer til at stå sammen om en fremtid uden røg og nikotin til glæde for kommende generationers sundhed.

Rygning er den enkeltstående risikofaktor, der har størst betydning for folkesundheden i Danmark. Hvert år dør ca. 16.000 danskere for tidligt pga. rygning. Det svarer til, at hver tredje dødsfald er relateret til rygning

Vi ved, at der hver dag er nye børn og unge, der lærer at ryge. I skolen, på jobbet, på ungdomsuddannelsen eller i fritiden. Samtidig ved vi, at 9 ud af 10 danskere faktisk bakker op om en Røgfri Fremtid.

Derfor vil vi gerne gøre noget.

Lokal partnerskabsmodel skal skabe sammenhold om en røg- og nikotinfri fremtid i Nyborg Kommune

I Nyborg Kommune arbejder vi mål­rettet for at nå visionen om, at ingen børn og unge begynder at ryge, og at færre end 5 % af den voksne befolkning ryger i Nyborg Kommune efter 2030.

Vi kan ikke nå visionen om en røg- og nikotinfri fremtid alene. Vi har brug for at stå sammen og skabe fæl­lesskaber og rammer, hvor rygning ikke er en del af det sociale samvær.

Sundhedskonsulent Thomas Møller Hvidberg, som er projektleder på partnerskabsmodellen, glæder sig til at gå i dialog med flere partnere.

Vi glæder os til at invitere alle lokale virksomheder, skoler, uddannelsesinstitutioner, kultur- og fritidsinstitutioner og foreninger i Nyborg Kommune ind i en lokal partnerskabsmodel, hvor vi står sammen, og i fællesskab arbejder for en fremtid med mindre røg og nikotin.

Thomas Møller Hvidberg, sundhedskonsulent Nyborg Kommune

Som partner i Røgfri Fremtid SAMMEN kan lokale partnere være med til at tage ansvar for at udleve visionen og dermed støtte op om, at alle der bor eller arbejder i Nyborg Kommune, får et langt liv med flere gode leveår. Partnere forpligter sig til at forebygge rygestart, støtte op om de, der ønsker at stoppe og fremme røgfri miljøer og fællesskaber.

Nyborg Kommune understøtter til gengæld partnere med bl.a. konsulenthjælp til indføring af røgfri miljø, et gratis og lokalt rygestopforløb, konkret inspiration til en rygepolitik og hjælp til kommunikation.

Bygger på gode erfaringer

Seks lokale partnere har igennem de seneste år arbejdet for mindre røg og nikotin. Nyborg Strand – Hotel & Konferencecenter, Fyns Politi nærenhed i Nyborg, Nyborg Gymnasium, Ørbæk Midtpunkt, Ullerslev Kultur- og idrætscenter og Nyborg Idræts- og Fritidscenter er partnere med Nyborg Kommune og har således allerede indført røgfri arbejdstid. Den udarbejdede partnerskabsmodel bygger på erfaringer fra de seks eksisterende partnerskaber.

Jan Grimstrup Larsen, Direktør for Nyborg Strand Hotel & Konference udtaler:

- Vi har indført røgfri arbejdsplads, fordi vi ønsker at gøre noget godt for hele arbejdspladsens sociale kapital. Det har positiv indflydelse på vores arbejdsmiljø, produktivitet, kvalitet og løsning af kerneopgaven. Herudover ønsker vi at gøre noget nu. Og for fremtiden. Vi har mange unge elever, og tager ansvar for, at rygning ikke er en del af det sociale fællesskab på arbejdspladsen. Vi glæder os over samarbejdet med Nyborg Kommune, som igennem de seneste år har understøttet vores indføring af røgfri arbejdsplads og tilbudt rygestopkurser for vores medarbejdere. 

Skal I være med?

nyborg.dk/røgfrifremtidsammen kan alle interesserede læse mere om partnerskabet og se eksisterende partnere til inspiration. Nye partnere vil løbende blive lanceret på siden samt på kommunens sociale medier.

Vi inviterer alle lokale erhvervsdrivende, foreninger, institutioner mv., med i partnerskabet uanset hvor i befinder jer i overvejelserne omkring indførelsen af et røgfrit miljø eller ønske om at tilbyde rygestopkursus for jeres medarbejdere.

Virksomheder, der allerede har indført røgfri arbejdstid er også velkomne til at kontakte os med henblik på partnerskab, så vi kan samle alle gode kræfter i en fælles front, fortælle den gode historie om alle der gør noget aktivt for at mindske røg og nikotin til glæde for kommende generationers sundhed.

For øvrig information om partnerskabet, kontakt Thomas Møller Hvidberg, sundhedskonsulent. Tlf. 5159 9166, e-mail: thsh@nyborg.dk.

Citater fra partnere