Nyhed, tilføjet 03. juli 2024

Nyborg Kommune modtager støtte til projekt om nikotinafvænning for børn og unge

Nyborg Kommune har fået tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om støtte til projektet ’Uafhængig’ omhandlende nikotinafvænning for børn og unge. Vi tager arbejdshandskerne på efter sommerferien og ser frem til at igangsætte et markant løft af vores eksisterende indsatser for unges sundhed.

Hvordan hjælper vi bedst børn og unge ud af nikotinafhængighed? Det skal vi arbejde målrettet med at udvikle en bæredygtig indsats for, frem til udgangen af 2027.

Sundhed og Forebyggelse har udarbejdet ansøgningen med 19 lokale samarbejdsaftaler, som viser en stærk opbakning til, at vi på tværs af relevante interne og eksterne aktører, støtter de unge i at blive uafhængige af nikotin.

Nyborg Kommune er partner i Røgfri Fremtid og arbejder prioriteret med indførelse af røg- og nikotinfri miljøer, forebyggelse af nikotinstart, fremme af nikotin- og rygestop og forpligtende partnerskaber. Nikotinforebyggelse er en tværgående indsats og arbejdet for en røgfri fremtid er allerede godt i gang. Ifølge den seneste ungesundhedsprofil for Nyborg Kommune, er der fra 2019 til 2022 sket et markant fald i andelen af unge 15-25 år, som ryger. Nyborg Kommune ligger derfor 6 procentpoint under landsgennemsnittet. Modsat ser vi markante stigninger i andelen af unge, som bruger røgfri nikotinprodukter, hvilket er en bekymrende udvikling. Vi har samtidig en udfordring med, at unge ikke deltager på stopforløb i samme grad som voksne. Projektets vision er at skabe nye bæredygtige metoder tilpasset unge, som betyder at markant flere unge deltager i målrettede stoptilbud og bliver uafhængige af nikotin.

Hvad er målet med indsatsen?

At udvikle, afprøve, justere og etablere et nyt og bæredygtigt børne- og ungerettet ryge- og nikotinstoptilbud med mulighed for nikotinstoppræparater og kompetenceløft samt inddragelse af nøglepersoner omkring målgruppen. Tilbuddet skal foregå i de unges nærmiljøer og er målrettet børn og unge under 25 år i projektperioden frem til udgangen af 2027.

Flere samtidige projekter, men samme mål om en sundere ungdom

Da Nyborg Kommune også er indsatskommune i forskningsprojektet U-Niko, som er udviklet af Danmarks førende forskere inden for nikotinbehandling og -forebyggelse, vil en stor del af Projekt Uafhængig bygge på U-Nikos tilgange og metoder. Dette vil give Nyborg Kommune et solidt fagligt fundament for Projekt Uafhængig, samtidig med, at der bidrages til forskningsprojektet.

Hvor Projekt Uafhængigs kobling med U-Niko, har specifikt fokus på rekruttering til og behandling af børn og unges afhængighed ift. nikotin, samarbejder vi i samme periode på tværs om forebyggelsen af både nikotin, men også alkohol og andre rusmidler, under vores andet store projekt, Fælles om ungelivet.

Med projekterne vil vi i Nyborg Kommune arbejde med en stor fælles udviklingsdagsorden på ungeområdet, som tilfører vores eksisterende indsatser markant kraft og øget kompetence. Vi er simpelthen så stolte og glæder os til alle samarbejderne – og til at lægge fra land efter sommerferien.