Nyhed, tilføjet 21. mar. 2024

Pårørendekursus for pårørende til hjerneskaderamte

Det kan være svært at være pårørende til en person, der er ramt af en hjerneskade. En hjerneskade rammer nemlig ikke kun den enkelte person, men i særdeleshed også de pårørende.

Nyborg Kommune tilbyder nu pårørendekurser til dem, der gerne vil have mere viden om følgerne efter en hjerneskade, at blive bedre rustet til livet sammen med en hjerneskaderamt person og derudover gerne vil møde andre i en lignende situation og høre om deres erfaringer.

Dato og emner

Kurset foregår over tre gange på følgende datoer og med følgende emner:

Onsdag 8. maj 2024 kl. 17.00 - 19.00

Den ramte hjerne

  • Hjernens opbygning og hjerneskadens følgevirkninger
  • Hjerneskadetræthed

Onsdag 22. maj 2024 kl. 17.00 - 19.00

Samspillet med den ramte 

  • Den følelsesmæssige reaktion
  • Gensidig kommunikation

Onsdag 12. juni 2024 kl. 17.00 - 19.00

At passe på sig selv

  • Rollen som pårørende
  • Mestringsstrategier 

Kurset afholdes af hjerneskadekoordinator Anna Maria Ghodt Miðgerð og ergoterapeut Mette Madsen.

Kurset henvender sig primært til ægtefæller/samlevere, voksne børn eller andre nære pårørende til en senhjerneskaderamt.

Hensigten med kurset er at tilegne sig generel viden om følgerne efter en hjerneskade, både hos den ramte og de pårørende, at skabe rammerne for hjælp til selvhjælp, samt debat og erfaringsudveksling.

Tilmelding

Ved spørgsmål eller tilmelding til kurset, kontakt hjerneskadekoordinator Anna Maria Miðgerð på e-mail: ammi@nyborg.dk eller tlf. 2154 6440.

Kurset afholdes ved minimum 6 og maksimum 15 tilmeldte deltagere.