Nyhed, tilføjet 12. aug. 2022

Resultater af kulturundersøgelse klar

Nyborg Kommunes Byråd har i dag modtaget resultatet af den kulturanalyse som blev sat i gang i januar måned.

Virksomheden Komponent har i dag præsenteret undersøgelsens resultater for kommunens ledergruppe, hovedudvalg og et samlet byråd. Undersøgelsen blev sat i gang for at skabe klarhed over en mulig krænkelseskultur og et samlet overblik over samarbejdsformer og generel arbejdskultur i Nyborg Kommune.

Undersøgelsen, der er gennemført anonymt og baseret på spørgeskemaundersøgelser, personlige interviews og whistleblowerhenvendelser, viser klart, at der ikke er, eller har været, tale om en generel krænkelseskultur i Nyborg Kommune.

Komponent fortæller, at det overordnet står godt til i organisationen, men at der samtidig er en række udviklingsområder og indsatser omkring en stærkere fælles kultur, vi skal arbejde med og forbedre.

Komponent har en række anbefalinger og peger på en række konkrete indsatsområder, som Nyborg Kommune i den kommende tid skal have fokus på:

  • Behov for øget professionalisering af vores arbejdsgange
  • Behov for politisk personaleledelse
  • Behov for oprydning i uformelle faglige og personlige relationer og magtstrukturer
  • I højere grad involvere organisationen i udviklingsprocesser
  • Fokus på arbejdsfællesskaber på tværs af organisationen og afdelinger imellem

Nyborgs Byråd anerkender den store indsats og tillid, medarbejderne har vist i forbindelse med undersøgelsen, og ser frem til det videre arbejde, der naturligt følger af de forhold, undersøgelsen har afdækket.

Byrådet vil nu sætte organisationen i gang med arbejdet med at sikre de ændringer, der skal til for at skabe en arbejdsplads, hvor samarbejde og fokus på sammen at løse opgaver og udfordringer får det stærkest mulige fokus. Til gavn for både medarbejdere, borgere og hele Nyborg Kommune.