Nyhed, tilføjet 30. nov. 2021

Så det tid til skoleindskrivning 2023/2024

Jeres barn er undervisningspligtigt fra august i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Jeres barn kan begynde i børnehaveklassen allerede i det år, hvor det fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober, og hvis det vurderes, at det vil være i stand til at følge undervisningen.