Nyhed, tilføjet 09. okt. 2023

Tak for deltagelse på borgermøde 5. oktober 2023

Der var god stemning, da der blev der holdt borgermøde om revidering af sundhedspolitikken torsdag 5. oktober 2023 på Bastionen.

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, bød velkommen, da klokken slog 17. Herefter stod de næste 2,5 time i sundhedspolitikkens tegn.

”Sundhedspolitikken er det fyrtårn, vi sigter efter i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde”

De store linjer blev lagt af Solveig Christiansen, sundheds- og ældrechef, der præsenterede den overordnede vision og formål med Nyborg Kommunes sundhedspolitik.

Herefter gav to sundhedskonsulenter fra Sundhed og Forebyggelse, Thomas Møller Hvidbjerg og Louise Knudsen en indføring i det vidensgrundlag, der arbejdes ud fra i processen med at revidere sundhedspolitikken. Og budskabet var klart: vi skal fortsat arbejde for et stærkere tværgående samarbejde og arbejde for mere lighed i sundhed, på tværs af alle indsatsområder i den reviderede sundhedspolitik, hvis vi skal nå i mål med politikkens vision:

”Nyborg Kommune ønsker at være en foregangskommune for det sunde liv, hvor det sunde valg er det lettilgængelige valg. Vi ønsker sunde og livsglade borgere, der har flere gode år uden sygdom”.

Mens der på nationalt, regionalt og lokal niveau er fokus på at skabe mulighederne for, at alle kan få et sundt og langt liv, kan man som enkelt individ gøre meget for at bevare en sund og sygdomsfri krop længere. Og det er netop vigtigt for menneskers frihed til at leve det liv, de ønsker. Videnskabens svar på et længere liv blev leveret af Nicklas Brendborg, forfatteren af bestselleren 'Gopler ældes baglæns'. Han sluttede sit oplæg af med 3 korte råd

  • Hold igen med kalorierne
  • Undgå ensomhed
  • Brug tandtråd

Et af de centrale elementer i borgermødet var muligheden for at gå i dialog, stille spørgsmål og give egen input. Og det var der rig mulighed for da stand-området blev åbnet, og der blev inviteret til dialog om sundhedspolitikkens fokusområder.

Næste skridt i processen er at udarbejde udkast til den reviderede sundhedspolitik, hvori de indkomne input fra borgermødet indgår efterfulgt af en fire ugers høringsperiode.

Tak for input og deltagelse.

På vegne af Sundhed- og Forebyggelsesudvalget.