Nyhed, tilføjet 05. feb. 2024

To millioner fra staten til ny kommunal tandklinik

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i dag mandag 5. februar 2024 meddelt, at Nyborg Kommune modtager et tilskud på 2.040.000 kr. til at udvide kapaciteten i den kommunale børne- og ungdomstandpleje.

41 kommuner tildeles i alt et samlet beløb på 131 mio. kr., og blandt de fynske kommuner er det Odense, Middelfart og Nyborg kommuner, der modtager midler.

Ny lovgivning på området betyder, at de unge fremover kan fortsætte i den kommunale tandpleje til de er 22 år. Ordningen udvides med én årgang om året fra 2022 og frem til udgangen af 2025, hvor ordningen er fuldt indfaset.

Puljens formål er at understøtte kommunernes udvidelse af bygning- og udstyrskapaciteten, så den følger den markante udvidelse af målgruppen.

Vi glæder os over, at ministeriet har set i retning af Nyborg Kommune og anerkendt de kapacitetsudfordringer, der er, når målgruppen bliver betydelig udvidet.

Formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Nyborg Kommune Jan Reimer Christiansen.

I Nyborg Kommune har den øgede målgruppe betydet, at det ikke længere vil være muligt at have børne- og ungetandpleje i de nuværende lokaler på Skippergade i Nyborg. Derfor afsatte Byrådet i alt 38,5 mio. kr. i anlægsbudgettet for 2024 til at etablere en ny tandklinik ved Enghavevej.

- En velfungerende børn- og ungdomstandpleje har meget stor betydning for de unges tandsundhed både i deres ungeliv, men også resten af livet. Derfor luner det, at vi får 2,0 mio. kr. fra staten til at etablere den nye tandklinik ved Enghavevej. Vi ser frem til at kunne byde både børn, unge og deres forældre velkommen i nye og moderne lokaler fra 2025, understreger borgmester i Nyborg Kommune Kenneth Muhs.

Processen med etablering af den nye tandklinik er allerede godt i gang, efter Byrådet afsatte midler og grunden på Enghavevej er købt. På Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets møde 7. februar er der desuden lagt op til godkendelse af, at der indgås aftale med Harrebek Arkitekter A/S som totalrådgiver for projektet.

For yderligere oplysninger, kontakt

Søren Tideman Lassen, kommunikation og presse. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk 

Jan Reimer Christiansen, formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget. Tlf. 4021 4838, e-mail: jrc@nyborg.dk