Nyhed, tilføjet 05. juli 2022

Totalentreprenør til byggeri af Sundhedshus er valgt

Nyborg Kommune har valgt C.C. Contractor som totalentreprenør for opførelsen af et over 5.000 kvm stort Sundhedshus.

Visualisering: C.C. Contractor

Med underskrivelsen af totalentreprisekontakten 5. juli 2022 er Nyborg Kommune et stort skridt nærmere realiseringen af fremtidens sundhedshus, hvor flere private sundhedsaktører samt kommunale og regionale tilbud samles under samme tag.

Borgmester Kenneth Muhs og udvalgsformændene for de ansvarlige udvalg Jan Reimer Christiansen (Sundheds- og forebyggelsesudvalget) og Kaj Refslund (Ældreudvalget) er enige om, at:
C.C. Contractor har leveret et fremragende tilbud, hvor de viser, at de er klædt på til at løfte den store opgave det er at give Nyborg Kommune et moderne og velfungerende sundhedshus, hvor dimensioneringen og arkitekturen er i top. Vi ser frem til samarbejdet med C.C. Contractor og glæder os til, at vi kan byde borgere og patienter indenfor i det nye sundhedshus i 2024.

Borgmester Kenneth Muhs, Nyborg Kommune og Claus Minds, projektchef CC. Contractor

Projektchef Claus Minds fra C.C. Contractor ser frem til samarbejdet med Nyborg Kommune og bygherrerådgiverteamet Kuben Management, PLH arkitekter og MOE rådgiverende ingeniører:

Vi har en ambition om at give Nyborg Kommune et sundhedshus, som lever op til de visioner, der er for et sundhedshus med så gode intentioner og en helt unik beliggenhed i Nyborg by.

Projektchef Claus Minds fra C.C. Contractor

Nyborg Kommunes bygherrerådgiverteam fra Kuben Management, PLH arkitekter og MOE rådgivende ingeniører bistået Nyborg Kommune i beslutningen og er også glade for valget af C.C. Contractor. Chefrådgiver Nana Ussing Lunøe uddyber:

Det er flot projekt, som C.C. Contractor skal stå for. Borgere og patienter kan godt se frem til at få nogle rigtig gode rammer til deres sundhedstilbud og en imponerende indgang til deres by lige ved overgangen fra Knudhovedkvarteret til den historiske bykerne.

Chefrådgiver Nana Ussing Lunøe

Efter tidsplanen kan borgere og patienter nyde godt af de nye rammer i Sundhedshuset medio 2024, hvor byggeriet forventes at stå færdigt. Første spadestik forventes primo 2023.

Opgaven med at opføre sundhedshuset har været i udbud. Her blev 4 tilbudsgivere prækvalificeret ud fra størst erfaring med lignende projekter. Deres tilbud blev bedømt med udgangspunkt i specifikke tildelingskriterier om pris, kvalitet og bæredygtighed. I denne proces har C.C. Contractor fået den bedste bedømmelse af et bredt sammensat bedømmelsesvalg bestående af repræsentanter for kommende lejere, kommunale og regionale aktører, formand og næstformand for de ansvarlige udvalg, projektledelsen samt bygherrerådgiver samt en fagdommer.

Mere information

Fakta om projektet

Placering på den tidligere DSB-grund mellem Holmens Boulevard, Storebæltsvej og Knudshovedvej.

Sundhedsaktører i huset: Lægerne Enghavevej, Lægerne Nørrevoldgade, hudlæge Lisbeth Stauffer Bjerregaard, øre-/næse-/halslæge Maria Quisgaard, RygXperten, tandklinik Steengaard, regional høreklinik, vagtlæge, konsultationsrum, mødelokaler og multirum til kommunale forebyggelsestilbud, patientforeninger, sygeplejeklink og 20 midlertidige boliger.

Tidsplanen for opførelsen vil bestå af en projekteringsfase frem til primo 2023, hvor detailplanlægningen af byggeriet vil pågå. Byggeriet forventes at gå i jorden i marts 2023 og huset står færdigt i august 2024.

Følg projektet her

Sideløbende med byggeprojektet samarbejde Nyborg Kommune med Region Syddanmark om at udnytte rammerne af sundhedshuset til et endnu tættere samarbejde mellem sygehus, kommune og praktiserende læger.