Nyhed, tilføjet 12. juli 2022

Udlevering af gratis antigen-selvtest til pårørende

Mulighed for gratis udlevering af antigen-selvtest til pårørende til + 85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje.

Mand der poder

Der er et fælles ønske mellem Sundhedsministeriet, Social- og Ældreministeriet, KL og  Danske Regioner om at fastholde indsatsen for så vidt muligt at holde covid-19 ude af plejehjem, hjemmeplejen og sociale tilbud med sårbare mennesker for at beskytte de mest sårbare borgere.

Derfor vil det i perioden frem til 31. august 2022 være muligt for pårørende til ældre over 85 år, der modtager hjemmepleje, at få udleveret op til maks. 10 antigen-selvtest gratis via Nyborg Kommune. Hermed kan pårørende foretage selvtest forud for besøg hos den ældre pårørende.

Udlevering af selvtest kan ske ved personlig henvendelse og indenfor bemandet åbningstid på følgende sted:

Nyborg bibliotek, Torvet 11, 5800 Nyborg – se bibliotekets hjemmeside for åbningstider med bemanding.