Nyhed, tilføjet 20. feb. 2024

Udviklingsplan for Socialområdet klar til politisk behandling

En omfattende udviklingsplan skal fremover sikre, at borgere i Nyborg Kommune oplever en anerkendende og sammenhængende indsats af høj kvalitet på tværs af social- og familieområdet.

Udviklingsplanen skal sørge for, at den faglige kvalitet i sagsbehandlingen på social- og handicapområdet øges og sikre en bæredygtig langsigtet økonomi på det specialiserede socialområde.

Planen lægger op til flere medarbejdere, mere forebyggende arbejde, flere målretterede tilbud samt bedre opfølgning og administration i Social og Familie.

- Borgere i Nyborg Kommune skal opleve en ordentlig sagsbehandling, slår direktør for Social og Familie Lone G. Lorenzen fast og tilføjer:

- Udviklingsplanen, som nu bliver sendt til politisk behandling, byder på omfattende indsatser og ændringer på social- og familieområdet, der skal løfte fagligheden, styrke arbejdsmiljøet og skabe en kultur, som afspejler Nyborg Kommunes værdier og kerneopgave.

Udviklingsplanen bygger på en række konkrete handlinger inden for otte fokusområder, og planen lægger op til, at der afsættes flere midler til området i perioden 2024-2028. Udgifterne er fordelt med 33,2 mio. kr. i 2024, og yderligere 57,3 mio. kr. i 2025 stigende til 78,2 mio. kr. i 2028.

Udgifterne på 33,2 mio. kr. i 2024 finansieres af et forbedret regnskabsresultat i 2023 og berører derfor ikke de øvrige områder i kommunen.

Udviklingsplanen behandles politisk i Social- og Handicapudvalget 28. februar 2024, Økonomiudvalget 11. marts 2024 og Byrådet 19. marts 2024.

Læs mere

Du kan læse hele udviklingsplanen her: Udviklingsplan for Social og Familie 2024-2028

For yderligere oplysninger, kontakt

Søren Tideman Lassen, kommunikation og presse. Tlf. 2156 3716, e-mail: slas@nyborg.dk