Nyhed, tilføjet 11. maj 2023

3. klassere dyster i robotkørsel

På tirsdag 16. maj er Danehofskolen vært for et stævne, hvor alle folkeskolernes 3. klasser er inviteret til at dyste i robotkørsel med LEGO WeDo-robotter.

WRO - World Robot Olympiad - er en international konkurrence for børn og unge mellem 7 og 25 år, i konstruktion og programmering af LEGO-robotter. Inden for WRO-regi er det muligt at iværksætte lokale konkurrencer, hvor man i høj grad selv definerer rammerne. Det er det, vi har gjort i Nyborg. WRO Nyborg er et lokalt, lukket stævne men planlagt i samarbejde med WRO Danmark.

Birkhovedskolen, Danehofskolen med afdelinger i Nyborg og Vindinge, 4kløverskolen med afd. i Ørbæk og Frørup og Vibeskolen med afd. i Ullerslev og Aunslev deltager med i alt 189 elever fordelt på 66 hold. Eleverne dyster mod hinanden i hold på 3 elever, hvor de med deres selvbyggede robot, skal løse en bunden opgave på banen. Holdet har 2 min til at gennemføre kørslen og bliver herefter bedømt på, hvor godt de, i samarbejde, har klaret udfordringerne.

Planlægningsgruppen består af repræsentanter fra Vibeskolen og 4kløverskolen afd. Frørup:

  • Michael Havmand Pedersen; Vibeskolen
  • Michael Jakobsen, Danehofskolen
  • Ida Nordendorf Knudsen; afdelingsleder; Danehofskolen afd. Vindinge
  • Laila Bo Muhs; PLC- og it-koordinator Nyborg

Dommergruppen består af godt 20 personer som udgøres af repræsentanter fra WRO Danmark, Astra, Nyborg Bibliotek, STU Nyborg, Skole-IT Nyborg, IT-afdelingen og skolerne i Nyborg.

På dette stævne konkurreres inden for kategorien RoboMission. Temaet for årets WRO-opgaver er forbindelser over vand og i indskolingsopgaven skal robotten hjælpe til på de flydende markeder som kendes især fra Asien. Robotten skal indsamle, sortere og transportere frugt og grønt fra markerne til havne og både på de flydende markeder.

Du kan finde alt materiale på WRO Danmarks hjemmeside, hvor man også finder en nærmere beskrivelse af årets udfordring og konkurrencebetingelserne: https://wrodanmark.dk/2023-saesonen/

For yderligere oplysninger kontakt:

Laila Bo Muhs; labm@nyborg.dk

Ida Nordendorf Knudsen; afdelingsleder; Danehofskolen afd. Vindinge; idann@nyborg.dk