Tilgængelighed

Nyborg Kommunes hjemmeside følger de internationale retningslinjer for tilgængelighed fra W3C og dermed også de officielle danske retningslinjer.

God tilgængelighed er en forudsætning for at brugere med funktionsnedsættelse kan benytte hjemmesiden på lige fod med andre. 

Eksempler på god tilgængelighed på nyborg.dk er:

  • Man kan navigere rundt uden en mus ved at tabulere sig frem
  • Design og indhold er kodet og mærket op, så for eksempel synshandicappede og ordblinde kan bruge egne skærmlæsere, syntetisk tale og punktskrift     
  • Kontrasterne på tekstfarve og baggrund er tilstrækkeligt tydelige
  • Løsningen er robust og gengives fornuftigt i de mest hyppige browsere

Læs højt

Som bruger kan du vælge at få læst teksten op med den gratis skærmlæser, som IT- og Telestyrelsen stiller til rådighed.

www.adgangforalle.dk

Større eller mindre tekst

Du har altid mulighed for at ændre tekststørrelsen via indstillingerne i din browser. 

Som rådgiver på tilgængelighed har vi brugt konsulentvirksomheden Sensus, der har specialiseret sig på området.

Kontakt os

Har du spørgsmål til tilgængeligheden på nyborg.dk?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider