Byrådssekretariat

Byrådssekretariatet varetager mange forskellige tværgående opgaver og opgaver op imod det politiske niveau.

Kontakt os

Har du spørgsmål til Sekretariatet?

Byrådssekretariat
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider

Ansvarsområder

Byrådssekretariatet har blandt andet ansvar for:

 • Sekretariatsbetjening af Byråd, Økonomiudvalg, Social- og Handicapudvalg og Børne- og Ungeudvalg
 • Sekretariatsbetjening af Huslejenævn, Beboerklagenævn, Bevillingsnævn og Nyborg Fæstningsfond
 • Sekretæropgaver for borgmester og direktørerne
 • Kommunikation og presse - herunder visuel kommunikation og grafiske opgaver
 • Hjemmeside, intranet og sociale medier
 • Bosætning og branding
 • Forsikringsområdet
 • Post og journalisering
 • Kommunale valg, Folketingsvalg, Folkeafstemninger og Valg til Europa-Parlamentet
 • Juridiske opgaver/notater
 • Sygedagpengeregres
 • Fundraising
 • Legater
 • Den generelle beredskabsplanlægning
 • Nogle tværfaglige udviklingsopgaver

Kontakt

Har du spørgsmål til sekretariatschefen?

Tina Andersen

sekretariatschef