Sundhedsberedskabsplan

Kommuner og regioner har ansvar for planlægning af sundhedsberedskabet, og skal én gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for sundhedsberedskabet.

Sundhedsberedskabsplanen skal give medarbejdere og ledere et praktisk redskab i tilfælde af ekstraordinære hændelser. Formålet med sundhedsberedskabsplanen er, at kommunen hurtigt, effektivt og fleksibelt, og med udgangspunkt i videreførelse af sikker drift, kan koordinere og anvende de relevante ressourcer, sådan at behandlings-, pleje- og omsorgskapaciteten kan udvides og omstilles til de ekstraordinære hændelser. Hensigten er også, at begrænse konsekvenserne mest muligt, så kommunen hurtigst muligt kan genoprette normal drift.

Sundhedsberedskabet skal sikre:

  • At daglige ydelser i tilfælde af større ulykker, hændelser eller katastrofer kan sikres og videreføres
  • At sundhedsberedskabet tilpasses kapaciteten til den øgede efterspørgsel, og at de afsatte ressourcer anvendes bedst mulig
  • At Social Omsorg kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab ved større ulykker og hændelser
  • At sundhedsberedskabet er organiseret og forankret i den vanlige drift