Privatlivspolitik

Her kan du se, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har i forhold til vores beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Nyborg Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores rolle som offentlig myndighed og i forbindelse med vores services som for eksempel nyhedsbrev.  

Når Nyborg Kommune modtager eller indsamler personoplysninger om dig, skal vi efter reglerne i databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. Vi skal blandt andet orientere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke særlige rettigheder, du har, når vi behandler personoplysninger om dig.

Oplysningerne er alene til orientering, og du mister ingen rettigheder ved ikke at læse oplysningerne.

Når vi modtager dine personoplysninger, træffer vi de nødvendige foranstaltninger for, at oplysningerne behandles sikkert. Herved sikres, at oplysningerne ikke kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesreglerne.

Du vil få mere præcise oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger fra de enkelte afdelinger, som du er i kontakt med.

Sådan behandler vi dine personoplysninger 

Formål med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne udføre vores opgaver som kommune. Vi er eksempelvis nødt til at behandle dine personoplysninger for at kunne sagsbehandle din sag eller levere en ydelse til dig. Vi skal desuden opbevare dine oplysninger, så vi efterfølgende kan dokumentere sagens forløb. Vi behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for, at vi lever op til vores forpligtelser som kommune, medmindre vi forinden har indhentet udtrykkeligt samtykke fra dig til at behandle dine oplysninger i videre omfang

Nyborg Kommune behandler relevante oplysninger om dig, i de specifikke afdelinger, hvor du har en sag. Nedenfor findes en liste over eksempler på sager i de relevante afdelinger samt en ikke-udtømmende liste over personoplysninger der behandles i afdelingerne.

Hvor stammer dine personoplysninger fra?

Dine personoplysninger indsamles fra en række forskellige kilder, herunder:

  • Dig selv
  • Andre borgere
  • Myndighed, institutioner og virksomheder, herunder skoler og daginstitutioner
  • Offentlige registre, fx Det Centrale Personregister, SKAT, Det Digitale Motorregister mv.

Når Nyborg Kommune indsamler personoplysninger om dig, enten fra dig selv eller anden part, så vil du modtage en oplysningsskrivelse i din Digitale Postkasse. Heri fremgår formålet med indsamlingen, hvilke oplysninger vi har indsamlet samt hvor vi har oplysningerne fra.

Eventuelle modtagere af dine personoplysninger

Nyborg Kommune videregiver personoplysninger om dig, hvis vi i lovgivningen er forpligtet hertil, eller du har givet dit samtykke hertil.

I nogle tilfælde deler vi ikke-fortrolige personoplysninger med offentligheden, journalister og andre interesserede. Det kan for eksempel ske ved offentliggørelse af ikke-fortrolige oplysninger på vores hjemmeside med videre, ved udsendelse af pressemeddelelser og ved udlevering af oplysninger, som er omfattet af aktindsigt.

Nyborg Kommune benytter eksterne leverandører af en række services og tekniske løsninger for at understøtte kommunes arbejdsopgaver. I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til førnævnte samarbejdspartnere og leverandører. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Nyborg Kommune.

Der kan ske overførsel af personoplysninger til tredjelande (lande uden for EU/EØS), fx i forbindelse med teknisk bistand. Behandlingsgrundlaget for videregivelse til tredjelande sker på baggrund af enten:

  • EU-Kommissionens standard kontrakter om videregivelse til tredjelande, eller
  • Data Privacy Framework (amerikanske virksomheder, der er certificeret af det amerikanske handelsministerium. Certificeringen betyder, at beskyttelsen af dine personoplysninger er underlagt samme beskyttelsesniveau som var de behandlet i EU/EØS).

Opbevaring af dine personoplysninger

Som offentlig myndighed har vi pligt til at journalisere ind- og udgående post.

Vi sletter dine personoplysninger, når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Kommunens sager overføres til Rigsarkivet efter arkivlovens regler herom. Når personoplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Retsgrundlaget for vores behandling af persondata, herunder eventuel videregivelse til andre, følger af reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven: 

  • Behandlingen af dine personoplysninger er som hovedregel baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1. 
  • Hvis kommunen har modtaget følsomme personoplysninger om dig, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2.
  • Behandler vi oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8.
  • Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

Ud over reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven gælder der særlige regler om håndtering af personoplysninger på specifikke områder. Når der findes sådanne særlige regler, følger vi naturligvis også disse.

Når dine personoplysninger er nødvendige for, at vi kan løse vores opgaver, skal vi ikke have et samtykke fra dig til at behandle oplysningerne. Det følger af reglerne, som er nævnt ovenfor. I modsat fald skal vi have samtykke. Vi skal for eksempel have et samtykke fra dig til at bruge et portrætbillede af dig på vores hjemmeside eller til at sende nyhedsbreve til dig. 

Hvis du vil vide mere...

Dine rettigheder

Cookiepolitik

Læs her hvordan vi bruger cookies i Nyborg Kommune

Kontaktoplysninger

Nyborg Kommune:
Nyborg Kommune er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.  

Vores kontaktoplysninger er: 

Nyborg Kommune 
Torvet 1 
5800 Nyborg  

Telefon: 6333 7000 
E-mail:  kommune@nyborg.dk 

Mails indeholdende følsomme personoplysninger bør altid sendes ved sikker mail via e-boks eller borger.dk.  

Vores Databeskyttelsesrådgiver:
Nyborg Kommunes databeskyttelsesrådgiver er uafhængig og har til opgave at sikre, at vi overholder reglerne i databeskyttelsesforordningen. Hvis du har spørgsmål til vores generelle behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Find Datatilsynets kontaktoplysninger her 

 

Version 2.0 – september 2023