Social- og sundhedshjælperelev/lærling

Bliv social- og sundhedshjælperelev i Nyborg Kommune.

Som social- og sundhedshjælperelev bliver du uddannet til at arbejde indenfor forskellige områder i en kommune såsom plejecenter og i hjemmeplejen.

Du uddannes til at yde professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv.

Uddannelsen er en erhvervsuddannelse og veksler mellem praktik og teori. Den forløber over 14 måneder.

Ansøgning 

Du kan blive ansat fra starten af Grundforløb 2, som varer 20 uger.

Du skal anmode Social- og Sundhedsskolen, SOSU FYN om en kompetencevurdering, som vedlægges ansøgningen.

Du kan læse mere om adgangskrav, kompetencevurdering og ansøgningsproces på Social- og Sundhedsskolens hjemmeside

Ledige stillinger 

Nyborg Kommune søge løbende elever og lærlinge.

Der er optag på Grundforløb 2 rettet mod Social- og Sundhedshjælper uddannelsen i januar og august.

Der er optag på Hovedforløbet til social- og sundhedshjælper januar og juni.

Du kan se og søge ledige stillinger her

 

Økonomi

Du får løn under uddannelsen.

Er du 25 år eller derover og har erfaring indenfor området, har du mulighed for at søge voksenelevløn svarende til løntrin 11.

Hent ansøgningsskema til voksenelevløn her 

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelseskoordinatoren?

Karin Ravnø

Uddannelseskoordinator

Marianne Rask

Uddannelseskoordinator