Borgerrådgiver

Borgerrådgiveren hjælper dig, hvis du er utilfreds med Nyborg Kommunes behandling af din sag eller af dig.

Borgerrådgiveren behandler klager over kommunens sagsbehandling og medvirker til, at kommunen yder en god service med borgeren i centrum.

Borgerrådgiveren er uafhængig af kommunens forvaltninger.

Alle borgere i Nyborg Kommune kan kontakte borgerrådgiveren, og det er helt gratis.

Borgerrådgiveren kan: 

  • Vejlede dig, hvis du ikke ved, hvor du skal henvende dig med dit spørgsmål. 
  • Hjælpe dig med udformning af klager og hjælpe med at finde ud af, om der kan klages, og hvem der kan klages til.
  • Vejlede om dine rettigheder i forbindelse med din sagsbehandling. For eksempel hvor lang tid sagsbehandlingen må vare, hvordan en afgørelse skal forstås og hvordan du kan forvente at blive behandlet.
  • Hjælpe med at genskabe dialogen med kommunen, hvis din sag er gået i hårdknude.

Borgerrådgiveren kan ikke:

  • Ændre på indholdet i den afgørelse, der er truffet. 
  • Behandle klager over forhold, som andre klageinstanser tager sig af.
  • Behandle sagen, hvis sagen er indbragt for det kommunale tilsyn, Folketingets Ombudsmand eller domstolene. 
  • Behandle klager over det serviceniveau, der er vedtaget af byrådet eller over forhold som byrådet har behandlet og taget stilling til.
  • Behandle klager, der vedrører ansættelsesforhold i kommunen. 
  • Behandle sager, der er mere end et år gamle.

Læs mere om borgerrådgiverens arbejde her

Kontakt

Har du brug for at komme i kontakt med borgerrådgiveren?

Borgerrådgiver - Marianne Vitus
Torvet 1 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider