Indfrielse af indefrosset grundskyld

Information vedrørende den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld fra og med 2018.

Du kan have fået indefrosset en del af din grundskyld. Det betyder, at en eventuel stigning i grundskylden ikke skal betales her og nu, men først når du sælger din bolig. 

Det samlede indefrosne grundskyldsbeløb fremgår af årsopgørelsen over indefrosset grundskyld, som udsendes primo januar måned.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indførtes en obligatorisk midlertidig indefrysningsordning fra 2018. Det betyder, at din kommune indefryser stigninger i grundskylden, hvis den årlige stigning er mere end 200 kr. pr. ejendom pr. ejer. I den midlertidige indefrysningsordning tilskrives der ikke renter og gebyrer.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis du f.eks. sælger din ejendom. Når du skal betale det indefrosne beløb, sender din kommune dig en opgørelse og en opkrævning. 

Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende det indefrosne beløb. 

Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra- og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021. 

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige, at eventuelle andre ejere selv skal afmelde sig ordningen, hvis de ønsker det. 

Du kan framelde dig ordningen ved at logge på Borger.dk med dit MitID.
Hvis du har spørgsmål til løsningen Borger.dk, skal du rette henvendelse på tlf. 6333 8000.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få din oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med næste grundskyldsrate efter tilmeldingen. 

Hvis du ikke har MitID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i, og bede om at blive frameldt eller tilmeldt igen. 

Hvis du ikke fravælger ordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke fremover renter og gebyrer. 

OBS: Der er nye regler for indefrosset grundskyld fra og med 2024. Læs mere her.

Kontakt os

Har du spørgsmål til indfrielse af indefrosset grundskyld?

Teknik, Miljø og Erhverv - Ejendomsskat
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider