Jord

Der er klare retningslinjer for, hvordan uforurenet, lettere forurenet eller kraftig forurenet jord skal håndteres.

Jord er ikke bare jord. Den kan være uforurenet, lettere forurenet og kraftig forurenet - og forureningskomponenterne og årsagerne til forurening kan være mange.

Jord er ikke nødvendigvis uforurenet. Selvom din grund ikke er kortlagt, så kan den alligevel godt være forurenet. Det kan eksempelvis skyldes en gammel utæt olietank, som ingen kan huske. Nyere undersøgelser har også vist, at byjord og jord langs veje ofte er diffust forurenet af osen fra trafik, skorstene og af opfyld fra århundredes brug. Med andre ord, kan du kun vide om jorden er forurenet, hvis den er undersøgt godt nok.

Jordforurening reguleres efter jordforureningsloven, hvis overordnede formål er at beskytte mennesker og grundvand mod forurenet jord.

Kontakt os

Har du spørgsmål vedrørende jord?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider