Kortlagte ejendomme - V1 og V2

Her kan du finde ud af om din grund er kortlagt som forurenet.

Tjek din grund

Region Syddanmark kortlægger kommunens ejendomme efter jordforureningsloven. Ejendommene kortlægges både ud fra viden om aktiviteter, der kan have givet anledning til forurening og ud fra konkrete undersøgelser.

Se om din grund er kortlagt som forurenet

Få mere at vide

Kontakt os

Har du spørgsmål om kortlagte ejendomme?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider