Varmeplan

Kommunerne er af regeringen blevet anmodet om at opdatere deres varmeplaner, for blandt andet at fremskynde udfasning af naturgas anvendt til opvarmning af bygninger.

Nyborg Kommunes Byråd har derfor 13. december 2022 godkendt kommunens nye varmeplan.

Varmeplanen kan læses her

Varmeplanens indhold

Kommunens varmeplan er blevet udarbejdet i samarbejde med Nyborg Forsyning & Service (NFS), som drifter det kommunale fjernvarmenet.

Varmeplanens formål er at fastsætte rammerne for den fremtidige varmeforsyning i Nyborg Kommune, og herigennem fremme den mest hensigtsmæssige omstilling til fossilfri varme.

Varmeplanen har særligt fokus på udpegning af områder, hvor der er et potentiale for at udbygge det kommunale fjernvarmenet og oplyse om de forventede tidshorisonter for udbygningen af de enkelte områder.

Samtidig udpeger varmeplanen områder, hvor det er mere hensigtsmæssigt at etablere andre opvarmningsløsninger, f.eks. i form af fælles lokale fjernvarmenet.

Klima- og miljømæssigt vil den nye varmeplan redegøre for udledningerne og samspillet med Nyborg Kommunes klimaplan.

Perioden indtil den kommunale fjernvarme er etableret i potentielle områder

Kommunen er bevidst om, at mange borgere og virksomheder ønsker at blive koblet på den kollektive fjernvarmeforsyning hurtigst muligt.

Etablering af kommunal varmeforsyning i de potentielle områder, som er beskrevet i varmeplanen, må dog forventes at tage flere år. Blandt andet som følge af en generel udbygning af fjernvarme i hele landet, som vil presse leverandører og entreprenører.

Hvis man bor i et område der ifølge varmeplanen er planlagt til fjernvarme og bygningens gasfyr eller oliefyr skal udskiftes, anbefaler kommunen at der vælges en midlertidig opvarmningsform, som efterfølgende kan udskiftes med fjernvarme.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores kommende varmeplan?

Teknik, Miljø og Erhverv
Nørrevoldgade 9 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider