Vejledninger i bevaring af bygningskulturen i Nyborg bykerne

Husejere, håndværkere og andre har i de forløbne år ytret ønske om, at Nyborg Kommune kan stille vejledninger til rådighed, når facader i bykernen skal sættes i stand eller bygges om.