Forældreportalen

Forældreportalen er en digital løsning, som bruges på dagtilbuds- og skoleområdet for at under-støtte samarbejdet og dialogen med dig om dit barns læring, trivsel og udvikling.

Hvilke oplysninger kommer i forældreportalen? 

Forældreportalen skal ses som et supplement til AULA. I forældreportalen vil du kunne finde beskrivelser, aftaler mv. omkring dit barns læring, trivsel og udvikling.

Her vil du også kunne afgive samtykke til at andre relevante fagpersoner som for eksempel sundhedsplejerske, PPR-psykolog eller familiebehandler deltager i indsatsen omkring dit barn.

Du vil kunne finde:

  • Beskrivelse af for eksempel en særlig opmærksomhed som vi har omkring dit barns trivsel
  • Aftaler omkring dit barns trivsel

Du vil altid blive informeret af dit barns dagtilbud/skole, før vi deler dokumenter/beskrivelser med dig i Forældreportalen.

Hvordan får jeg adgang? 

Du skal ikke selv gøre noget før du får besked om det af dit barns dagtilbud/skole.

Du får adgang til Forældreportalen, første gang en medarbejder fra Nyborg Kommune sender et dokument til dig. Adgangen får du i et orienteringsbrev via Digital Post. I orienteringsbrevet får du adgang til Forældreportalen ved at følge linket i brevet. Du logger ind med MitID.

Du kan også tilgå Forældreportalen direkte fra AULA.

Support

Ved tekniske udfordringer kontakt Rambølls tekniske support på e-mail: Hjernenhjertet@ramboll.com eller på tlf. 5161 7943.

Ved spørgsmål til indholdet kontaktes dit barns dagtilbud eller skole.

Hvordan behandler vi data 

Oplysningerne slettes senest 5 år efter, at dit barn har forladt dagtilbud og skole.

Kommunen er dataansvarlig myndighed for databehandlingen.

Der forelægger en underskrevet databehandleraftale mellem Kommunen (dataansvarlig) og Rambøll (databehandler). 

Dette indebærer blandt andet:

  • At personfølsomme data opbevares i overensstemmelse med Persondataforordningen.
  • At al kommunikation er krypteret.
  • Der sker logning af aktiviteter i systemet - på den måde kan kommunen dokumentere brugernes handlinger i systemet.

Du kan kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

Kontakt os

Vil du vide mere om Forældreportalen?

Social og Familie
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider