Databeskyttelsesrådgiver

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til databeskyttelsesloven.

Databeskyttelsesrådgiveren er en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt.

Kontakt

For spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder og begæring om indsigt med mere, kontakt da venligst vores databeskyttelsesrådgiver (DPO):

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Tlf. 7227 3002
E-mail: dpo.nyborg@bechbruun.com

Du kan også skrive en krypteret  besked via den sikre beskedfunktion her 

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.

Find kontaktoplysninger på borgerrådgiveren her