Tilskud til privat børnepasning

Du har mulighed for at vælge privat pasning til dit barn og få tilskud.

Hvis du ønsker privatpasning til dit barn, skal du selv henvende dig til enten en af de private institutioner eller til en privat børnepasser og lave en aftale. 

De private institutioner er godkendt af Nyborg Kommune, ligesom der sker godkendelse af de private børnepassere.

Tilskud 

Forældre har mulighed for at søge tilskud til privat børnepasning i stedet for at gøre brug af et kommunalt tilbud.

Ordningen gælder for børn i alderen 24 uger til børnehavestart. 

Det maximale tilskud for 2024 er 6.755 kr. pr. måned. Tilskuddet svarer til en fuldtidsplads og er betinget af, at dit barn er registreret i den kommunale pladsanvisning. Den private ordning skal være godkendt af Nyborg Kommune.

Du kan enten vælge at bruge en godkendt børnepasser eller som selvstændig arbejdsgiver at ansætte en privat børnepasser.

Mere information om privat børnepasning 

Retningslinjer, regler og godkendelseskriterier er nærmere beskrevet herunder.

Nyborg Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger. Når tilskuddet bortfalder eller barnet skal i børnehave, tilbydes barnet en plads via Pladsanvisningen og barnet beholder sin anciennitet.

Ønsker du at etablere dig og søge godkendelse som privat børnepasser, er dette ligeledes beskrevet nedenfor.

Retningslinjer for privat pasning

Kontakt os

Har du spørgsmål til privat børnepasning?

Børn og Skole
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider