Tilsyn på dagtilbudsområdet

Der er ændret lovgivning om tilsyn på dagtilbudsområdet.

Pr. 1.1. 2022 godkendte regeringen ny lovgivning vedrørende tilsynet på dagtilbudsområdet med ikrafttrædelse 1. maj 2022.

Skole- og Dagtilbudsudvalget har derfor godkendt følgende ramme for tilsynet, og Børn og Skole har sammen med dagtilbuddene udarbejdet det pædagogiske grundlag for vurdering af kvaliteten.

Se ramme og grundlag nedenfor.