Børn og unge med funktionsnedsættelse

Hvis dit barn har en funktionsnedsættelse, kan du få rådgivning og støtte hos Socialafdelingen.

Hovedprincippet i Serviceloven er, at et barn med funktionsnedsættelse i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. 

Målet er, at familien og barnet skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige udfordringer, barnets funktionsnedsættelser giver. 

Hjælp og rådgivning kan for eksempel bestå af:

  • Økonomisk støtte i form af dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.

  • Tilbud om aflastning, døgntilbud, boligændringer med videre. 

Tilbud til forældre

Kontakt os

Vil du vide mere om funktionsnedsættelse og støtte?

Socialafdelingen
Ringvej 3 - 5800 Nyborg

Åbnings- og telefontider