Børn med handicap

Her finder du kvalitetsstandarderne for børn med handicap i Nyborg Kommune. Vi tager forbehold for, at kvalitetsstandarderne kan ændre sig med tiden på grund af ny lovgivning, ændrede takster eller ændret serviceniveau.