Forældreportalen

Forældreportalen er en digital løsning, som bruges på dagtilbuds- og skoleområdet for at under-støtte samarbejdet og dialogen med dig om dit barns læring, trivsel og udvikling.

Her kan du få mere viden om Forældreportalen

Forældreportalen